Projectes

El privilegi del bisbe Arnau de Tovia

En el marc del projecte de col·laboració amb el Consell General de cara a la celebració del sisè centenari de la signatura del privilegi del bisbe Arnau de Tovia sobre el Consell de la Terra, s’han encarregat dos treballs. El primer, al Dr. Carles Gascon sobre el marc històric de la signatura del privilegi: Andorra 1419. El privilegi del bisbe Tovia i el Consell de la Terra. La principal conclusió d’aquest estudi és la concreció sobre la natura i conseqüències del privilegi del 1419. Segons Gascón, la gènesi del Consell de la Terra és molt anterior, com a mínim des del 1289, l’endemà de la signatura del segon Pariatge d'Andorra. Més d’un segle més tard, el document del bisbe Tovia hauria servit per regular i ordenar el funcionament de l’organisme.

El catedràtic de paleografia de la Universitat de Barcelona, el Dr. Ignasi J. Baiges ha fet l’anàlisi paleogràfica i diplomàtica del document, en l’article Documents de creació del Consell de la Terra. El treball recull la tradició documental i fa aportacions originals sobre la seva gènesi i transmissió.


Projectes

Notícies