Projectes

Relacions laborals

L'anàlisi del món laboral i les relacions socials en el mercat de treball són uns dels camps fonamentals per entendre les societats actuals. 
Des dels inicis del Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans es van dedicar molts esforços per analitzar tant els elements estructurals que defineixen el sistema laboral com la dinàmica laboral andorrana, basada en les interaccions entre els diferents col·lectius i individus, i en les relacions que es fan i es desfan, que evolucionen i involucionen, que romanen o canvien. 

Informes i publicacions 
- Anàlisi de la situació laboral a Andorra (2003)
Expectatives formatives i laborals dels alumnes de secundària, batxillerat i lycée (2005)
Conciliació de la vida laboral i familiar. Manual de bones pràctiques per a les empreses (2006)
Estudi sociològic sobre la infància i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Andorra (2006)
La formació i el mercat de treball a Andorra (2009)
Estudis sobre els horaris comercials (2010)
Itinerari educatiu i inserció laboral dels joves a Andorra (2012)
El mercat de treball a Andorra (2018)

Articles 
Efectes i rellevància de la crisi del temps de la vida quotidiana: la necessària conciliació de la vida personal, familiar i laboral (2005)
- El món laboral a Andorra (2005)
Conciliació de la vida laboral i familiar: el cas d'Andorra (2006)
Reflexions entorn de la violència a la feina (2007)
Una aproximació a l'empresa familiar andorrana (2007)
Una aproximació a l'empresa familiar andorrana. A la recerca d'un model teòric (2007)
Quina ha estat la inserció laboral dels titulats universitaris d'Andorra? (2008)
La feminització de l'ocupació (2008)   
Noves formes d'organització interna de les empreses i les nocions de Michel Foucault: Assaig de comparació i comprensió (2012)
El capitalisme andorrà (2013) 
Mobilitat geogràfica i sectorial dels treballadors del sectori de l'hoteleria a Andorra (2013)
Reprofessionalitzar el sector de l’hoteleria i la restauració a Andorra per revaloritzar el treball del sector (2016)
La bretxa salarial a Andorra (2018)
Els contactes dels emprenedors immigrants d’Andorra. Una aproximació a través de les xarxes personals (2018)
- Perfil sociodemogràfic i de sinistralitat laboral dels treballadors de les estacions d’esquí alpí d’Andorra (2020)

- La bretxa salarial a Andorra(2023)


Projectes

Notícies