Projects

Work relations

The analysis of the world of work and social relations in the labor market are one of the fundamental fields for understanding today's societies. Since the beginning of the Center for Sociological Research of the Institut d'Estudis Andorrans, many efforts have been made to analyze both the structural elements that define the labor system and the Andorran labor dynamics, based on the interactions between different groups and individuals. , and in the relationships that are made and unmade, that evolve and involute, that remain or change.

Reports and publications

Anàlisi de la situació laboral a Andorra (2003)
Expectatives formatives i laborals dels alumnes de secundària, batxillerat i lycée (2005)
Conciliació de la vida laboral i familiar. Manual de bones pràctiques per a les empreses (2006)
Estudi sociològic sobre la infància i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral a Andorra (2006)
La formació i el mercat de treball a Andorra (2009)
Estudis sobre els horaris comercials (2010)
Itinerari educatiu i inserció laboral dels joves a Andorra (2012)
El mercat de treball a Andorra (2018)

Articles 
Efectes i rellevància de la crisi del temps de la vida quotidiana: la necessària conciliació de la vida personal, familiar i laboral (2005)
- El món laboral a Andorra (2005)
Conciliació de la vida laboral i familiar: el cas d'Andorra (2006)
Reflexions entorn de la violència a la feina (2007)
Una aproximació a l'empresa familiar andorrana (2007)
Una aproximació a l'empresa familiar andorrana. A la recerca d'un model teòric (2007)
Quina ha estat la inserció laboral dels titulats universitaris d'Andorra? (2008)
La feminització de l'ocupació (2008)   
Noves formes d'organització interna de les empreses i les nocions de Michel Foucault: Assaig de comparació i comprensió (2012)
El capitalisme andorrà (2013) 
Mobilitat geogràfica i sectorial dels treballadors del sectori de l'hoteleria a Andorra (2013)
Reprofessionalitzar el sector de l’hoteleria i la restauració a Andorra per revaloritzar el treball del sector (2016)
La bretxa salarial a Andorra (2018)
Els contactes dels emprenedors immigrants d’Andorra. Una aproximació a través de les xarxes personals (2018)
- Perfil sociodemogràfic i de sinistralitat laboral dels treballadors de les estacions d’esquí alpí d’Andorra (2020)

 


Projects

News