Monographs

Year Title Work strands
2019
Mas, S. i Niell, M.
ISBN: 978-99920-2-074-6
Flora /
2021
Enquesta Mundial de Valors (World Value Survey) Andorra 2018
Pepita Batalla
ISBN: 978-99920-2-077-7
2021
Enquesta de convivència escolar d'Andorra. Curs 2018-2019
ISBN: 987-99920-2-078-4
2022
Yvan Lara
ISBN: 978-99920-78-01-3
Global change / Natural risks / Ecology and biodiversity / Hydrological resources / Mobility / Energy / Climate / Wellness / Immigration / Labor / Education / Tourism / Language / Health / Poverty and social exclusion, inequality / Politics / International Relations and Andorra-Europe relations /
2009
Batalla, J., Iglesias, M., Micó, J.R., Casals, M.
Values /
2001
Batalla, J., Micó, J.R.
Leisure, culture and sport /
2002
Piéron, M.
Leisure, culture and sport /
2003
Edo, J.A.
Leisure, culture and sport /
2003
Batalla,J., Casals, M., Micó, J.R.
Labor /
2003
Batalla, J., Casals, M., Micó, J.R.
Labor /
2005
Batalla, J., Casals, M., Micó, J.R.
Social indicators /
2005
Fernandez, C., Batalla, J., Micó, J.R.
Specific collectives /
2006
Saez, L., Batalla, J., Monllor, M., Naudí, R.
Labor /
2006
Bodoque, Y.
Specific collectives /
2006
Batalla, J., Micó, J.R., Monllor, M.
Labor /
2007
Batalla, J., Margarit, E., Micó, J.R.
Specific collectives /
2008
Alvarez, P., Micó, J.R., Rafanelli, C.
Immigration /
2008
Santos, M.
Immigration /
2009
Batalla, J., Casals, M., Fernández, C.
Labor /
2009
Batalla, J., Casals, M., Fernández, C., Micó, J.R.
Education /
Margarit, E.
Immigration /
2012
Batalla, J., Casals, M.
Education /
2015
Segués, N.
Núria Segués Núria Segués
Immigration /
2020 Pastures comunes i ramaderia a Andorra. Usos, gestió i perspectives
Komac, B., Pladevall, C. (editors); de la Parte, I., Riba, L., Fanlo, R., Roquet, M.
ISBN: 978-99920-2-076-0
Ecology and biodiversity /
2018 Guia dels ocells d’Andorra
Nicolau, J., Pladevall, C.
ISBN: 978-99920-2-073-9
Fauna /
2016 Arbres, arbustos i enfiladisses d’Andorra
Conesa, JA., Pladevall, C., Domènech, M.
ISBN: 978-99920-2-069-2
Ecology and biodiversity /
2014 Avaluació del risc sísmic al Principat d'Andorra
González, M.
ISBN: 978-99920-2-069-2
Natural risks / Geology /
2013 Petits mamífers i ratpenats d'Andorra
Torre, I., Freixas, L., Flaquer, C., Puig, X., Arrizabalaga, A.
ISBN: 978-99920-2-063-0
Fauna /
2012 Les papallones diürnes d'Andorra
Dantart, J., Jubany, J.
ISBN: 978-99920-2-061-6
Fauna /
2011 Remeis i plantes d'ús tradicional del Pirineu
Niell, M., Agelet, A.
ISBN: 978-99920-2-059-3
Flora /
2010 Altres mirades. Itinerari visual per la geologia d'Andorra
Mases, M., Gallego, N., Margalef, A.
ISBN: 97899920-2-056-2
Geology /
2010 Guia de camp dels mol·luscs d'Andorra
Borredà, V., Martínez-Ortí, A., Nicolau, J.
ISBN: 978-99920-2-055-5
Fauna /
2008
Niell, M., Raudan, G., Girbal, J.
ISBN: 978-99920-049-4
Flora / Ecology and biodiversity /
2008 Chek-list i llista vermella de la flora d'Andorra
Carrillo, E., Mercadé, A., Ninot, J.A., Carreras, J., Ferré, A., Font, X.
ISBN: 978-99920-0-481-4
Flora /
2007 Avaluació de la perillositat de caigudes de blocs rocosos al Solà d'Andorra La Vella
Copons, R.
Ramon Copons Ramon Copons
ISBN: 978-99920-2-035-7
Natural risks / Geology /
2004 Característiques climatològiques de la precipitació al Pirineu andorrà
Característiques climatològiques de la precipitació al Pirineu andorrà
Estrada, J.
ISBN: 99920-2-029-6
Climate /