Pop-science

Year Title Work strands Type
2023
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Fauna / Newspapers
2023
A. Albalat i O. Travesset
7 Dies
Meteorology / Natural risks / Hydrological resources / Living Lab / Newspapers
2023
R. Caritg
7 Dies
Global change / Mapping / Newspapers
2023
C. Pladevall
7 Dies
Flora / Natural risks / Forest resources / Newspapers
2023
C. Pladevall
7 Dies
Fauna / Newspapers
2023
A. Albalat
7 Dies
Meteorology / Climate / Newspapers
2023
M. Domènech
7 Dies
Hydrological resources / Newspapers
2023
R. Caritg, C. Pladevall
7 Dies
Fauna / Newspapers
2023
M. Niell, M. Domènech
7 Dies
Flora / Forest resources / Newspapers
2023
M. Niell
7 Dies
Flora / Newspapers
2023
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Fauna / Newspapers
2023
J. Ascensi
7 Dies
Innovation processes / Newspapers
2023
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Fauna / Newspapers
2023
A. Albalat
7 Dies
Climate / Newspapers
2023
C. Pladevall, N. Segués
7 Dies
Clara Pladevall Clara Pladevall Núria Segués Núria Segués
Newspapers
2023
Travesset-Baro, O., Borges, P.
7 DIES
Energy / Newspapers
2023
Travesset-Baro, O.
Col·legi Oficial d'Arquitectes d'Andorra
Hydrological resources / Webinar
2023
B. Komac, C. Pladevall
7 DIES
Ecology and biodiversity / Hydrological resources / Newspapers
2023
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Fauna / Newspapers
2023
A. Albalat
7 DIES
Meteorology / Climate / Newspapers
2022
A. Albalat
7 DIES
Snow / Natural risks / Newspapers
2023
J. Ascensi
7 DIES
Digital ethics / Innovation processes / Newspapers
2022
A. Alablat
7 Dies
Climate / Newspapers
2022
C. Pladevall
7 Dies
Fauna / Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
V. Arroyo
7 Dies
Innovation processes / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Geology / Newspapers
2022
Investigadores d'Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Newspapers
2022
R. Caritg
7 Dies
Mapping / Newspapers
2022
A. Echeverria
7 Dies
Natural risks / Newspapers
2022
M. Segura
7 Dies
Fauna / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Geology / Newspapers
2022
M. Niell
7 Dies
Flora / Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
C. Pladevall, M. Niell
7 Dies
Fauna / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Geology / Newspapers
2022
E. Balayer
7 Dies
Flora / Newspapers
2022
R. Caritg
7 Dies
Mapping / Newspapers
2022
M. Martin, R. Caritg, C. Pladevall
7 Dies
Fauna / Newspapers
2018
A. Margalef, M. Pons, M. Vilella
Revista del CENMA, 9
Natural risks /
2013
A. Margalef
Revista del CENMA, 7
Geology /
2010
A. Margalef, M. Mases
Revista del CENMA, 5
Global change /
2009
A.Margalef
Revista del CENMA, 3
Geology / Magazine
2019
A. Margalef
Neu i Allaus. Revista de l’Associació per al Coneixement de la Neu i les Allaus, 11
Natural risks / Magazine
2022
C. Pladevall
7 Dies
Flora / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Meteorology / Climate / Newspapers
2022
Anna Albalat, Laura Trapero
7 Dies
Global change / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Geology / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Fauna / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Geology / Newspapers
2022
Ian Serra
7 Dies
Marc Font Marc Font Ian Serra Ian Serra
Newspapers
2022
Ian Serra, Marc Font
7 Dies
Marc Font Marc Font Ian Serra Ian Serra
Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Meteorology / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Fauna / Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
Clara Pladevall i Benjamin Komac
7 Dies
Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
Marta Domènech
7 Dies
Global change / Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
Clara Pladevall i Manel Niell
7 Dies
Flora / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Meteorology / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 Dies
Flora / Newspapers
2022
Anna Albalat
7 Dies
Meteorology / Climate / Newspapers
2022
Clara Pladevall i Roger Caritg
7 Dies
Mapping / Fauna / Newspapers
2022
Manel Niell
7 Dies
Flora / Newspapers
2022
Travesset-Baro, O.
Universitat Carlemany (Youtube)
Global change / Energy / Webinar
2022
Manel Niell
7 DIES
Flora / Newspapers
2022
Hannah Benisty
7 DIES
Global change / Ecology and biodiversity / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Fauna / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Geology / Newspapers
2022
Anna Echeverria
7 DIES
Geology / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Flora / Newspapers
2022
Borges, P.
7 DIES
Energy / Newspapers
2022
Travesset-Baro, O.
7 DIES
Education for sustainability / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Meteorology / Newspapers
2022
Margalef, A.
7 DIES
Geology / Newspapers
2022
Margalef, A.
7 DIES
Geology / Newspapers
2021
Albalat, A.
7 DIES
Meteorology / Climate / Newspapers
2021
Pladevall, C.
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Margalef, A.
7 DIES
Geology / Newspapers
2021
Albalat, A.
7 DIES
Meteorology / Air quality / Climate / Newspapers
2022
Andorra Recerca + Innovació
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Travesset-Baro, O., Gomà, A.
Difusió - Govern d'Andorra (Youtube)
Energy / Webinar
2021
Borges, P.
7 DIES
Energy / Newspapers
2021
Pladevall, C.
Diari d'Andorra
Flora / Fauna / Ecology and biodiversity / Newspapers
2021
Casal, B., Komac, B.
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Margalef, A., Riba, S.
7 DIES
Snow / Natural risks / Newspapers
2021
Font, M., Vilella, M.
7 DIES
Marc Font Marc Font Marc Vilella Marc Vilella
Living Lab / Newspapers
2021
Pladevall, C., Niell, M.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Komac, B., Casal, B.
7 DIES
Ecology and biodiversity / Newspapers
2021
Margalef, A., Pons, M.
7 DIES
Natural risks / Newspapers
2021
Komac, B., Casal, B.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Pladevall, C., Caritg, R.
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Caritg, R.
7 DIES
Global change / Fauna / Newspapers
2021
Echeverria, A.
7 DIES
Natural risks / Newspapers
2021
Albalat, A.
7 DIES
Meteorology / Climate / Newspapers
2021
Albalat, A., Margalef, A.
7 DIES
Snow / Meteorology / Newspapers
2021
Niell, M., Pladevall, C.
7 DIES
Newspapers
2021
Niell, M.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Pladevall, C.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Niell, M.
7 DIES
Newspapers
2021
Niell, M.
7 DIES
Newspapers
2021
Komac, B., Solà, J.
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Albalat, A.
7 DIES
Meteorology / Climate / Newspapers
2021
Silvéiro, G., Margalef, A.
7 DIES
Fauna / Geology / Newspapers
2021
Komac, B., Pladevall, C.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Pladevall, C.
7 DIES
Flora / Newspapers
2021
Martin, M., Caritg, R.
7 DIES
Fauna / Newspapers
2021
Margalef, A.
7 DIES
Geology / Newspapers
2021
Komac, B.
7 DIES
Ecology and biodiversity / Remote sensing / Newspapers
2021
Margalef, A.
7 DIES
Geology / Newspapers
2021
Echeverria, A.
7 DIES
Natural risks / Newspapers
2021
Trapero, L.
7 DIES
Meteorology / Natural risks / Climate / Newspapers
2021
Font, M.
7 DIES
Marc Font Marc Font
Global change / Newspapers
2021
Font, M.
7 DIES
Marc Font Marc Font
Global change / Newspapers
2021
Font, M.
7 DIES
Marc Font Marc Font
Global change / Newspapers
2021
Pladevall, C., Nicolau, J.
7 DIES
Newspapers
2021
Martin, M.
7 DIES
Hydrological resources / Newspapers
2021
Arroyo, V.
7 DIES
Air quality / Newspapers
2021
Pladevall, C.
7 DIES
Global change / Newspapers
2021
Domènech, M.
7 DIES
Hydrological resources / Newspapers
2021
Niell, M.
7 DIES
Ecology and biodiversity / Newspapers
2021
Niell, M.
7 DIES
Ecology and biodiversity / Newspapers
2020
Travesset-Baro, O., De Celis, N.
Tableau public
Mobility / Air quality / Data analytics / Web-Blog
2020
Travesset-Baro, O., Trapero, L.
Tableau public
Meteorology / Mobility / Air quality / Web-Blog
2021
Brugulat, M.
Revista INNOVand nº10
Education for sustainability / Magazine
2014
Travesset-Baro, O.
La Vanguardia Dossier, nº 53
Energy / Magazine
2011
Travesset-Baro, O.
El Punt Avui
Energy / Newspapers
2020
Brugulat, M.
7 DIES
Global change / Education for sustainability / Newspapers
2021
Caritg, R.
7 DIES
Remote sensing / Newspapers
2021
Doorley, R., Berke, A., Noyman, A., Alonso, L., Ribo, J., Arroyo, V., Pons, M., Larson, K.
Medium
Mobility / Living Lab / Health / Web-Blog
2020
Batalla, P.
Revista Ciutadans, nº17
Values / Magazine
2020
Travesset-Baro, O., Forné, D.
Nord Andorrà
Energy / Education for sustainability / Book chapter
2018
Micó, J., Segués, N.
Revista Ciutadans, nº15
Núria Segués Núria Segués Joan R. Micó Joan R. Micó
Specific collectives / Magazine
2017
Micó, J., Moya, M., Segués, N., Zapata, V.
Revista Ciutadans, nº14
Magazine
2016
Oliveira, D.
Revista Ciutadans, nº13
Labor / Magazine
2014
Moya, M.
Revista Ciutadans, nº11
Poverty and social exclusion, inequality / Magazine
2014
Segués, N.
Revista Ciutadans, nº11
Núria Segués Núria Segués
Immigration / Magazine
2014
Casals, M., Batalla, P.
Revista Ciutadans, nº11
Education / Magazine
2013
Margarit, E.
Revista Ciutadans, nº10
Immigration / Magazine
2013
Sàez, Ll.
Revsita Ciutadans, nº13
Magazine
2012
Mico, J.
Revista Ciutadans, 9
Immigration / Poverty and social exclusion, inequality / Magazine
2011
Sàez, Ll.
Revista Ciutadans, nº8
Values / Magazine
2010
Margarit, E.
Revista Ciutadans,nº7
Language / Magazine
2008
Casals, N.
Revista Ciutadans, nº5
Specific collectives / Magazine
2008
Batalla, P.
Revista Ciutadans, nº5
Education / Magazine
2008
Puente, S.
Revista Ciutadans, nº5
Magazine
2007
Margarit, E.
Revista Ciutadans, 5
Magazine
2005
Batalla, P.
Ámbits de Política i Societat, Número 31-Hivern 2005. Col.legi de Doctors i LLicenciats en Ciències Polítiques i Sociològia
Immigration / Magazine
2005
Micó, J.
Ámbits de Política i Societat, Número 31-Hivern 2005. Col.legi de Doctors i LLicenciats en Ciències Polítiques i Sociològia
Labor / Magazine
2005
Batalla, P.
Ámbits de Política i Societat, Número 31-Hivern 2005. Col.legi de Doctors i LLicenciats en Ciències Polítiques i Sociològia
Immigration / Magazine
2005
Micó, J.
Ciutadans, Nº2
Labor / Magazine
2005
Batalla, P.
Revista Ciutadans, nº2
Magazine
2005
Casals,M.
Revista Ciutadans, nº 2
Magazine
2005
La percepció de la violència domèstica en les relacions de parella:Andorra és el paradís?
Naudí, R.
Revista Ciutadans, nº2
Specific collectives / Magazine
2004
Les enquestes d’opinió: l’observatori
Micó, J.
Revista Ciutadans, nº1
Opinion surveys / Magazine
2004
Casals, M.
Revista Ciutadans, Nº 1
Magazine
2004
Sàez, LL.
Revista Ciutadans, nº 1
Labor / Magazine
2004
Nacionalitat i vot
Revista Ciutadans, Nº 1
Immigration / Magazine
2002
Micó, J.
"Famílies. 20 maneres de viure" Fundació Julià Reig
Magazine