Projectes

Patrimoni paleontològic
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

La paleontologia és la ciència que estudia la vida a la Terra en el passat, segons les restes d'organismes fòssils i les traces de la seva activitat. El patrimoni paleontològic d'Andorra està format per totes aquestes restes —així com pel seu context geològic— que es troben en territori andorrà.

Aquest projecte té per objectiu identificar, descriure i valoritzar el patrimoni paleontològic andorra, així com facilitar les eines necessàries a l'administració per a la seva protecció i conservació.

Tot i que la paleontologia és una ciència natural, tradicionalment el patrimoni paleontològic es tracta com a part del patrimoni cultural. És per aquesta raó que des de l'any 2018 es treballa en col·laboració amb el departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura.

L'any 2021 es va actualitzar l'inventari de Patrimoni Paleontològic del 2006, així com la valoració de l'interès, el risc i la necessitat de protecció dels diversos jaciments inventariats [1].

Ortoceràtid del silurià.

També es col·labora amb el departament de Patrimoni Cultural per l'assessorament puntual en la valoració del patrimoni paleontològic que estigui exposat a activitats públiques o privades

De cara al futur, es preveu seguir fent recerca en l'àmbit de la determinació de les espècies inventariades, en la prospecció de nous jaciments fossilífers i en la difusió dels resultats del projecte.

 


 

[1] G. Silvério, A. Margalef, "Redescobrindo os fósseis de Andorra", X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020.


Projectes

Notícies