Projectes

Les mineralitzacions d'Andorra
© Jaume Riba

Les mineralitzacions d’Andorra són un element important del seu patrimoni geològic, i fins i tot històric. Per aquest motiu, es considera que és important donar a conèixer i divulgar aquests jaciments i quins són els minerals associats.

Fruit d’aquesta inquietud, s’ha preparat un inventari amb mostres representatives de les mineralitzacions característiques del Principat. L'inventari consta de trenta-tres fitxes descriptives, on s’hi inclou la localització per a què tothom que hi estigui interessat pugui anar a observar-les in situ.

A més a més, per completar l’inventari, s’ha inclòs en aquesta web una breu descripció de la gènesi de les mineralitzacions i dels minerals que les formen, així com l'enumeració de les seves característiques principals.

 


Projectes

Notícies