Projectes

Observatori de la Joventut

Encarregat pel Departament de Joventut del Govern d’Andorra, des de finals del 2011 es treballa en la realització d’un observatori sobre els joves d’Andorra.

L’Observatori de la Joventut és una eina que ajuda a conèixer amb precisió l’evolució i la situació de la joventut andorrana.

Cada any es fa una revisió de l’observatori, s’actualitzen la major part dels indicadors i es compara l’evolució respecte els anys anteriors.  

Els indicadors estan recollits dins de les següents agrupacions: dades demogràfiques i de població, educació, lleure, ús de noves tecnologies, treball i usos lingüístics.

Els indicadors es poden consultar aquí


Projectes

Notícies