Projectes

Andorra i la Guerra Civil Espanyola
@ Joan Vehils - Arxiu Nacional d'Andorra

L’historiador Pau Chica ha fet, per encàrrec de Casa Pal i amb la supervisió i coordinació de l’Andorra Recerca + Innovació, un estudi exhaustiu sobre com va afectar el conflicte hispànic 1936-1939 a Andorra: el difícil manteniment de la neutralitat, el problema dels subministraments en temps de guerra i la massiva afluència de refugiats al llarg dels tres anys que va durar la guerra. El treball, Andorra i la Guerra Civil Espanyola, serà publicat el 2022.


Projectes

Notícies