Projectes

Usos lingüístics

Des del 2009 el Grup de Sociologia  —per encàrrec del Departament de Política Lingüística del Govern d'Andorra— ha estat l'encarregat de fer les onades de l'enquesta sobre els usos lingüístics de la població d'Andorra.

La darrera edició d'aquesta enquesta ha estat l'any 2022. Aquest és l'estudi longitudinal de més abast d'Andorra, ja que la primera edició es va fer l'any 1995. 

A més, durant aquests anys s'han elaborat diversos treballs i articles en relació amb aquesta temàtica.

Informes i publicacions 

Articles


Projectes

Notícies