Projectes

Mapa geològic d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Aquest projecte es va iniciar l’any 2000, amb l’objectiu de confeccionar la cartografia geològica d’Andorra a escala 1:25.000. La cartografia geològica és de gran utilitat per a tot tipus d’estudis relacionats amb el sòl i el subsòl. El coneixement en detall de l’estratigrafia i l’estructura de les roques d’Andorra és essencial a l’hora d’elaborar estudis sobre temàtiques relacionades directament amb la geologia, com la hidrogeologia, la geotècnia, l’enginyeria, els riscos geològics, la mineria o la geotèrmia. D’altra banda, també és imprescindible en estudis d’àrees tan diverses com la botànica, la contaminació de sòls o l’arqueologia, entre d’altres.

A dia d’avui, tot el territori andorrà està disponible a escala 1:50.000 i la cartografia està disponible al web del SIGMA.

Zona del Coll d'Ortafà.

L’any 2015 es van presentar dues tesis doctorals relacionadesa amb la cartografia geològica d’aquest projecte [1] [2]. Els resultats i els coneixements que s’obtenen d’aquest projecte són útils per subministrar informació geològica a iniciatives de l’administració. La cartografia geològica també ha estat útil per treballar en projectes de recerca internacionals [3].

En col·laboració amb l’Institut de Recerca Geomodels de la Universitat de Barcelona s’està treballant en la realització de talls geològics amb l’objectiu de conèixer l’estructura de les roques d’Andorra i la seva relació amb l’estructura del Pirineu. També s’han mostrejat diverses roques sedimentàries i ígnies que serviran per seguir avançant en el coneixement de la cronologia de les deformacions [4].

Roques plegades al nord d'Andorra

Aquest novembre ens han publicat un article relacionat amb el projecte "Superimposed Variscan and Alpine deformation in the basement rocks of southern Andorra, central Pyrenees" on es presenten alguns dels resultats. 


 

[1] P. Clariana, “Estratigrafía, estructura y su relación con el metamorfismo de la Zona Axial pirenaica en la transversal del Noroeste de Andorra y comarcas del Pallars Sobirà y el Alt Urgell”, 2015.

[2] A. Margalef, “Estudi estructural i estratigràfic del sud d’Andorra”, 2015.

[3] P. Clariana, A. Margalef, J. García – Sansegundo, JM. Casas “Estructura de los materiales prevariscos de la Zona Axial pirenaica en la transversal de Andorra”,  2019.

[4] A. Margalef et al. “Detrital zircons from the Ordovician rocks of the Pyrenees: Geochronological constraints and provenance”, 2016.

[5] A. Margalef et al. "Superimposed Variscan and Alpine deformation in the basement rocks of southern Andorra, central Pyrenees", 2023.


Projectes

Notícies