Projectes

Mapa geològic d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Aquest projecte es va iniciar l’any 2000, amb l’objectiu de confeccionar la cartografia geològica d’Andorra a escala 1:25.000. La cartografia geològica és de gran utilitat per a tot tipus d’estudis relacionats amb el sòl i el subsòl. El coneixement en detall de l’estratigrafia i l’estructura de les roques d’Andorra és essencial a l’hora d’elaborar estudis sobre temàtiques relacionades directament amb la geologia, com la hidrogeologia, la geotècnia, l’enginyeria, els riscos geològics, la mineria o la geotèrmia. D’altra banda, també és imprescindible en estudis d’àrees tan diverses com la botànica, la contaminació de sòls o l’arqueologia, entre d’altres.

A dia d’avui, tot el territori andorrà està disponible a escala 1:50.000 i la cartografia està disponible al web del SIGMA.

Zona del Coll d'Ortafà.

L’any 2015 es van presentar dues tesis doctorals relacionadesa amb la cartografia geològica d’aquest projecte [1] [2]. Els resultats i els coneixements que s’obtenen d’aquest projecte són útils per subministrar informació geològica a iniciatives de l’administració. La cartografia geològica també ha estat útil per treballar en projectes de recerca internacionals [3].

En col·laboració amb l’Institut de Recerca Geomodels de la Universitat de Barcelona s’està treballant en la realització de talls geològics amb l’objectiu de conèixer l’estructura de les roques d’Andorra i la seva relació amb l’estructura del Pirineu. També s’han mostrejat diverses roques sedimentàries i ígnies que serviran per seguir avançant en el coneixement de la cronologia de les deformacions [4].

Roques plegades al nord d'Andorra

 


 

[1] P. Clariana, “Estratigrafía, estructura y su relación con el metamorfismo de la Zona Axial pirenaica en la transversal del Noroeste de Andorra y comarcas del Pallars Sobirà y el Alt Urgell”, 2015.

[2] A. Margalef, “Estudi estructural i estratigràfic del sud d’Andorra”, 2015.

[3] P. Clariana, A. Margalef, J. García – Sansegundo, JM. Casas “Estructura de los materiales prevariscos de la Zona Axial pirenaica en la transversal de Andorra”,  2019.

[4] A. Margalef et al. “Detrital zircons from the Ordovician rocks of the Pyrenees: Geochronological constraints and provenance”, 2016.


Projectes