Projectes

Projecció demogràfica 2020-2031

Una projecció demogràfica és un càlcul sobre les tendències de la població per tal de deduir o fer un pronòstic de la seva evolució futura. Per elaborar-la s’estudia la natalitat, la mortalitat, l’envelliment, l’esperança de vida, la fecunditat i en el cas andorrà té una rellevància molt important la migració. 

Des del Grup de Recerca Sociològica, en col·laboració amb el Departament d'Estadística del Govern d'Andorra, ens ha semblat molt interessant tenir una projecció demogràfica dels habitants del país, per complementar els estudis que tenim em marxa i per disposar d'una eina de consulta per a les administracions i per la població en general. 

El Dr. Joaquín Recaño —demògraf del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona— ha estat l'expert encarregat de desenvolupar aquesta anàlisi. 

Projecció demogràfica Anys 2023-2035

- Informe 

Projecció demogràfiques Anys 2021-2031 

- Informe

 


Projectes

Notícies