Projectes

Ètica de l'ecosistema digital

Les tecnologies digitals estan presents, cada cop més, en molts aspectes de les nostres vides personals i professionals. La manera com les eines digitals intermedien en el que fem en el nostre dia a dia condiciona la forma de descobrir i entendre el que ens envolta. Dins d'aquest paradigma cal tenir en compte les implicacions ètiques que tenen les tecnologies digitals, no només en el seu ús, sinó també en la definició, implementació i posterior posada en marxa. 

Aspectes com la privacitat de les dades, els biaixos en els conjunts de dades utilitzats, les regles que s'amaguen dins dels algorismes, els mecanismes de control que s'hi estableixen o la governança que se'n deriva, són punts cabdals dels necessaris debats ètics que s'han de plantejar per tal d'entendre les implicacions de l'ús de les tecnologies digitals.

Andorra Recerca+Innovació participa, en col·laboració amb el Ministeri d'Afers Exteriors, en diferens fòrums internacionals de debat, com són el Consell d'Europa o la UNESCO, on s'hi discuteixen els marcs ètics i de regulació que afecten a tecnologies digitals com la intel·ligència artificial. Aquesta participació assegura que la veu de les petites comunitats com la nostra sigui escoltada i tinguda en compte en diferents àmbits internacionals.

 


Projectes

Notícies