Projectes

DroneLab
© Josep Olivart

El sector de les aeronaus pilotades remotament (drons o RPAs, per les seves sigles en anglès) ha estat objecte d’un gran creixement durant els últims anys. Obren noves oportunitats en matèria de desenvolupament tecnològic i noves vies de negoci. Al mateix temps, ha sorgit la necessitat d’establir un marc jurídic que permeti un desenvolupament controlat en condicions de seguretat i s’ha aprovat una nova regulació que genera nous escenaris operatius i estableix les condicions i els requisits de formació que han de complir les organitzacions que operin amb aquestes aeronaus. 

El Drone Lab es constitueix com una secció dins de l'Andorra Recerca + Innovació per potenciar el desenvolupament d'aquesta tecnologia a Andorra. Dona suport, tant a nivell logístic com operacional, a projectes que facin ús de drons. 

El propi Drone Lab, juntament amb institucions del país —com el Cos de Bombers— desenvolupa projectes específics destinats a la integració d’operacions amb aeronaus en àrees d’interès científic i social, com explorar el potencial de la tecnologia en missions de rescat en muntanya, el monitoratge de l’evolució del mantell nival [1] o aixecaments fotogramètrics.

El Drone Lab disposa d’una petita flota de drons (tant comercials com experimentals) i pilots titulats. Té experiència en l’elaboració d’informes d’avaluació i mitigació de riscos i en l’obtenció d’autoritzacions de vol. 

Flota actual del Drone Lab
 

Objectius del Drone Lab

  • Promocionar l’ús de protocols i bones pràctiques per al desenvolupament d’operacions amb RPA segures i responsables. 
  • Oferir un entorn de formació i experimentació per a estudiants, investigadors i desenvolupadors d’operacions amb RPA. 
  • Investigar sobre el potencial d’implementació de drons en la recerca científica i en operatives innovadores. 
  • Oferir suport logístic i/o operacional en operacions amb RPA a Andorra.

 


 

[1] M. Pons et al., “Remote sensing techniques for helping decision-making in the management of ski areas,” in International Snow Science Workshop 2018, 2018, pp. 548–552.


Projectes

Notícies