Projectes

Seguiment del procés d'implantació de la mediad

Per encàrrec del Departament de Justícia del Govern d’Andorra, el CRES –avui integrat a Andorra Recerca + Innovació– va planificar durant el 2018 el seguiment de la implantació dels processos de mediació a partir del 2019 i durant tres anys.

La mediació és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones perquè gestionin per elles mateixes una solució als conflictes que les afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora que actua d’una manera imparcial i neutral.

Per fer aquest seguiment, i gràcies a la col·laboració de Gilbert Cousteaux, inspector del Servei de la Inspecció de l'Administració de Justícia andorrana, es faran quatre tipus de treball de camp:

  • Enquesta a tota la població sobre el coneixement de la mediació per part de la població andorrana. S’utilitzarà l’Observatori per demanar a l’opinió pública sobre la mediació al Principat.
  • Enquesta a les persones mediades sobre la satisfacció del procés de mediació. Enquesta anual a totes les persones que han estat immerses en el procés, tant si ha tingut èxit o no l’han finalitzat per qualsevol motiu. 
  • Entrevistes als mediadors i al personal jurídic immers en el procés de mediació. Aquestes entrevistes seran de gran utilitat per analitzar el desplegament de la llei.
  • Enquestes a professionals que poden estar relacionats amb el procés, com advocats i psicòlegs.

Projectes

Notícies