Projectes

SenForFire
Photo by Matt Howard on Unsplash

El projecte SenForFire, del programa Interreg Sudoe 2021-2027, demostrarà la viabilitat de les xarxes sense fil de sensors de baix cost per a la seva aplicació en sistemes de vigilància i alerta precoç d’incendis forestals. Per avaluar el risc i detectar incendis forestals al territori Sudoe, s’emprenen actualment dades meteorològiques i imatges satel·litals de la superfície terrestre (teledetecció) amb una baixa resolució espacial i temporal, i poc fiables (alta taxa de falsos positius). A més, els equips meteorològics i de teledetecció tenen un cost elevat.

Les WSN (Wireless Sensor Networks) utilitzen mòduls electrònics amb sensors que mesuren en temps real els paràmetres meteorològics i ambientals que intervenen en el risc d’incendi forestal. També estan dotats de computació i comunicació sense fil, entre si i amb el núvol. Les WSN s’adapten a les característiques de les zones de risc, són fàcils de desplegar i escalables. Són una eina de proximitat que complementa la teledetecció i facilita la gestió corresponsable del risc per part dels municipis, les comunitats locals i els habitants de les zones de risc.

El projecte durà a terme activitats pilot en zones del territori Sudoe de diferent clima, orografia i vegetació amb objectius de prevenció i/o detecció precoç. També desenvoluparà un Pla d’Acció per a l’adopció de les WSN en els municipis amb finalitats de vigilància meteorològica i ambiental i un Pla d’Acció per a la formació de professionals en WSN per a la gestió de riscos ambientals. Les WSN integren múltiples tecnologies amb nivells de desenvolupament desiguals als països del Sudoe, per la qual cosa la cooperació transnacional és imprescindible per a la realització de les WSN, les activitats pilot i els Plans d’Acció. D’aquestes realitzacions se'n beneficiaran els municipis (tecnologia innovadora per a la gestió eficaç dels riscos ambientals), els propietaris i usuaris del sòl (protecció de cultius, pastures, boscos i bestiar), les PIMEs (productes i serveis d'alt valor afegit i professionals qualificats), la població jove (treball de qualitat i emprenedoria) i la població en general (protecció de la salut, propietats, infraestructures, patrimoni natural i cultural) del territoru Sudoe rural.

El projecte està liderat per l'Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información Departamento de Sensores y Sistemas Ultrasónicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i compta amb la participació de socis espanyols, francesos i andorrans entre els que hi destaca el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), l'Institut de Microelectrònica de Barcelona o l'empresa pirinenca ARANTEC Enginheria.

Andorra Recerca + Innovació forma part del consorci i lidera dos casos d'estudi que s'implementaran al Principat d'Andorra, concretament a les parròquies de La Massana i Sant Julià de Lòria.  


Projectes

Notícies