Projectes

La Carta Pobla
@ Arxiu Capitular d'Urgell

La Carta Pobla —o el Fals de Carlemany— estableix un vincle remot però directe dels andorrans amb l’imperi carolingi. Malgrat haver estat utiltizat per Fiter i Rossell per fonamentar la seva interpretació sobre els origens de la sobirania andorrana, el document és una falsificació, admesa sense reserves per tots els erudits a partir del segle XIX. Tot i aquesta evidència, l’anàlisi en detall del seu contingut i de les seves diverses ubicacions al llarg del temps ajuda a determinar el moment i l’oportunitat en què va ser elaborat, la qual cosa permet rastrejar els origens de la preocupació sobre la gènesi de la identitat andorrana. L’obra és una fascinant recerca sobre la creació, justificació i vicissituds d’aquest document fundacional. El treball d’Oliver Vergés situa la falsificació del document en els anys posteriors a l’adquisició dels drets sobre Andorra per part del bisbe d’Urgell, cap a la segona meitat del segle XII, quan es van reformular les relacions entre el nou senyor episcopal i les poderoses comunitats parroquials.


Projectes

Notícies