Projectes

Inventari Nacional Forestal d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Des d'Andorra Recerca + Innovació hem dissenyat una estratègia forestal lligada a l’economia circular promovent la resiliència forestal en el marc del canvi climàtic. Aquesta estratègia pretén donar suport a les institucions públiques per millorar el coneixement dels boscos, augmentar la seva capacitat d’embornal i fer el seguiment de la seva evolució tant en el temps com en l'espai.

El projecte estratègic de base que s’inclou dins d’aquesta línia de treball és l’Inventari Nacional Forestal d’Andorra (INFA). L’INFA representarà la presa de dades exhaustiva i estandarditzada de la totalitat dels boscos andorrans, comparable a la realitzada en qualsevol país europeu seguint les directrius del Joint Research Center i de l’Estratègia Forestal Europea.

Un cop finalitzat, l’INFA proporcionarà una base de dades i cartografia interactiva amb totes les dades biofísiques i dasomètriques dels boscos d’Andorra a una alta resolució espacial. El projecte s'ha iniciat amb un intens treball de camp arreu dels boscos nacionals de titularitat pública, on s'instal·laran gairebé dos-centes parcel·les fixes de mostreig i seguiment per monitoritzar l'estat del bosc a llarg termini.

La cartografia resultant es presentarà en una plataforma interactiva de consulta gratuïta i d’ús senzill per a tots els usuaris. Algunes de les variables publicades seran:

 • Volum amb escorça (m3/ha).
 • Densitat d’arbres (peus/ha).
 • Àrea basal (m2/ha).
 • Recobriment arbori (%).
 • Diàmetre normal mitjà (cm).
 • Alçada mitjana (m).
 • Fracció cabuda coberta (%).
 • Índex d’àrea foliar.
 • Biomassa aèria total (t/ha).
 • Biomassa foliar (t/ha).

Aquest projecte servirà de base per desenvolupar altres estudis en les diferents línies de treball d'Andorra Recerca + Innovació i estratègiques pel país com:

 • El seguiment de l’emmagatzematge de carboni i del seu embornal.
 • La valoració econòmica dels productes forestals fustaners i del seu aprofitament i distribució.
 • La valoració ecològica i econòmica de les funcions ecosistèmiques dels boscos.
 • La millora del mapa de combustibles i d’inflamabilitat pel risc d’incendi forestal.
 • L'avaluació de la vulnerabilitat dels boscos enfront a les plagues i a les sequeres.
 • L'avaluació del paper del bosc en la mitigació dels riscos geològics.
 • El càlcul de la distribució potencial del gall fer i altres espècies forestals amenaçades.

Més enllà de la recerca, aquest és un projecte que pretén aportar eines i donar suport als Comuns i a Govern per a millorar el coneixement existent sobre els nostres boscos.

L'INFA, des de la vessant més científica, rep el suport del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, concretament de l’equip de Gestió Forestal Multifuncional, dirigit per la Dra. Míriam Piqué.  


Projectes