Projectes

Inventari Nacional Forestal d'Andorra
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Des d'Andorra Recerca + Innovació es treballa una estratègia forestal lligada a l’economia circular promovent la resiliència forestal en el marc del canvi climàtic. Aquesta estratègia pretén donar suport a les institucions públiques per millorar el coneixement dels boscos, augmentar la seva capacitat d’embornal i fer el seguiment de la seva evolució tant en el temps com en l'espai.

El projecte estratègic de base que s’inclou dins d’aquesta línia de treball és l’Inventari Nacional Forestal d’Andorra (INF1-AND). L’INF1-AND representa la primera presa de dades exhaustiva i estandarditzada de la totalitat dels boscos andorrans, comparable a la realitzada en qualsevol país europeu seguint les directrius del Joint Research Center i de l’Estratègia Forestal Europea. Més enllà de la recerca, aquest és un projecte que pretén aportar eines i donar suport als Comuns i a Govern per a millorar el coneixement existent sobre els nostres boscos.

El primer dels informes resultants de l'INF1-AND descriu el protocol d’inventari, presentant de forma exhaustiva la metodologia d’establiment i seguiment de la xarxa de parcel·les permanents [1]. Aquest inclou l’accés a la base de dades (BD-INF1-AND) que aglutina la informació recopilada a les 194 parcel·les mesurades durant el treball de camp realitzat l’estiu del 2022.

En paral·lel a la base de dades, Andorra Recerca + Innovació posa a disposició pública una visualització espacial (veure Figura 1) que permet consultar, de forma interactiva, part de les dades recopilades en les parcel·les i els més de 9000 arbres mesurats.

Figura 1. Visualització espacial de les parcel·les i arbres mesurats en l’INF1-AND

El segon dels informes publicats quantifica el carboni emmagatzemat actualment als boscos d’Andorra i la seva capacitat d’embornal (taxa de fixació anual) [2]. La metodologia general es basa en l’ús de les dades de la BD-INF1-AND respecte a l’estrat arbori, l’estrat arbustiu i la fusta morta en peu i a terra, combinades amb al·lometries i models disponibles per a tipus de boscos semblants d’àmbits propers, bàsicament d’estudis fets per al Pirineu català. Aquest estudi ha permès actualitzar l’estimació de la capacitat d’embornal del país, element clau en el compliment dels objectius climàtics d’Andorra.

El tercer i darrer dels informes derivats d'aquest projecte detalla la metodologia d'estimació, per a tot el territori, de les variables biofísiques dels boscos d'Andorra [3]. En concret, es generen mapes que representen l’Àrea Basal (AB, m2/ha), el Diàmetre mig quadràtic (Dg, cm), la Fracció de Cabuda Coberta (FCC, %), l’Alçada mitjana (Hm, m), el Volum amb Escorça de la fusta viva (VAE, m3/ha), la Densitat de peus vius inventariables (N, peus/ha), la Biomassa Aèria Total de l’arbrat (BAT, t/ha), la Biomassa Subterrània Total de l’arbrat (BST, t/ha), el Carboni Aeri Total de l’arbrat (CAT, t/ha), el Carboni Subterrani Total de l’arbrat (CST, t/ha), el Carboni de la Matèria Orgànica del Sòl (CMO, t/ha), l’Increment Anual de Volum amb Escorça de fusta viva (IAVC, m3/ha·any), l’Increment Anual de Carboni Aeri Total de l’arbrat (ICAT, t/ha·any) i l’increment Anual de Carboni Subterrani Total de l’arbrat (ICST, t/ha·any). Addicionalment a l'informe, s'han generat visualitzacions espacials que permeten consultar, de forma interactiva, les diferents variables biofísiques estimades a tota la superfície forestal arbrada del país.

A futur, aquest projecte servirà de base per desenvolupar altres estudis en les diferents línies de treball d'Andorra Recerca + Innovació i estratègiques pel país com:

  • La valoració econòmica dels productes forestals fustaners i del seu aprofitament i distribució.
  • La valoració ecològica i econòmica de les funcions ecosistèmiques dels boscos.
  • La millora del mapa de combustibles i d’inflamabilitat pel risc d’incendi forestal.
  • L'avaluació de la vulnerabilitat dels boscos enfront a les plagues i a les sequeres.
  • L'avaluació del paper del bosc en la mitigació dels riscos geològics.
  • El càlcul de la distribució potencial del gall fer i altres espècies forestals amenaçades.

L'INF1-AND ha rebut finançament per part de l’Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic d'Andorra en el marc de l’estudi d’impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic i la capacitat d’embornal d’Andorra. Des de la vessant més científica, rep el suport del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, concretament de l’equip de Gestió Forestal Multifuncional, dirigit per la Dra. Míriam Piqué.  

 


 

[1] M. Beltrán, E. Busquets, M. Piqué, M. Domènech, and O. Travesset, “1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d’Andorra. Metodologia d’establiment i seguiment de la xarxa de parcel·les permanents,” 2023.

[2] M. Beltrán, E. Busquets, G. Llena, M. Piqué, M. Domènech, and O. Travesset, “1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d’Andorra. Estimació de l’estoc i l’embornal de carboni total als boscos d’Andorra,” 2023.

[3] M. Beltrán et al., E. Busquets, G. Llena, M. Piqué, M. Domènech, G. Grande and O. Travesset, “1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d’Andorra Mapes de Variables Biofísiques dels boscos,” 2024.


Projectes

Notícies