Projectes

Biografia de Julià Reig Ribó
@ Fèlix Peig - Arxiu Nacional d'Andorra

Seguint en la línia de treball conjunt amb entitats i institucions del país, està en marxa la recerca per a una biografia del síndic Julià Reig Ribó, una recerca encarregada a Marc Conesa, que veurà la llum a la fi del 2022.


Projectes

Notícies