Projectes

30 anys de relacions internacionals
Govern d'Andorra

Amb l'aprovació de la Constitució del 1993, Andorra no només passa a ser un Estat de dret, democràtic i social, amb transformacions substancials de portes endins. Al mateix moment, passa a ser un actor internacional més, un nou Estat en el concert de nacions. Quatre esdeveniments ocorreguts aquell mateix 1993 simbolitzen clarament aquesta realitat: els articles 64, 65 i 72.2 de la Constitució, que consagren el Consell General i el Govern (i no ja els Coprínceps) com a responsables de la política exterior; el nomenament d'Antoni Armengol Aleix com a primer ministre de Relacions Exteriors; la signatura del Tractat de bon veïnatge, d'amistat i cooperació entre Andorra, França i Espanya; i, sobretot, l'entrada a les Nacions Unides, que significa alhora la culminació del reconeixement internacional del país i l'inici de la seva singladura en les relacions internacionals, una singladura que ara ja fa 28 anys que dura.

Amb l'objectiu de commemorar els 25 anys de relacions internacionals d'Andorra, l'Institut d'Estudis Andorrans va encarregar als politòlegs Albert Batlle, Joan Balcells i Elvira Sánchez una anàlisi de les relacions internacionals d'Andorra que es va concretar en un informe redactat l'abril del 2019, que se centrava principalment en la descripció de com s'havia materialitzat la pràctica de la política exterior a Andorra i en un recull d'outputs. Reprenent el fil d'aquell estudi, actualment estem treballant en la seva actualització i, sobretot, en complementar-lo amb una anàlisi més enllà dels outputs i centrada en els outcomes, en analitzar de quina manera específica i pràctica han afectat les relacions internacionals a l'evolució de la societat i l'economia andorranes.


Projectes