Projectes

PERMAPYRENEES
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

El projecte Permapyrenees (acrònim de “Permafrost en Pirineos: la montaña cambiante”) ha estat programat en la 1a convocatòria del programa de cooperació transfronterera Interreg POCTEFA 2021-2027 (projecte EFA063/01). Es tracta d’un projecte de durada de tres anys i està liderat per la Universitat de Barcelona. Andorra Recerca+Innovació hi participa com soci del projecte per part andorrana.

Els Pirineus són la serralada del sud d'Europa on la criosfera (neu, glaceres i permafrost) posseeix una major presència i impacte en processos hidrològics, geomorfològics i ambientals. Els elements de la criosfera constitueixen robustos indicadors de canvi climàtic i són, al mateix temps, perceptibles per la societat. L'escalfament recent ha comportat una reducció de la coberta nival i la imminent desaparició de les glaceres pirinenques; tot això està sent monitorat a través de diversos projectes i iniciatives transpirinenques. No obstant això, encara avui a penes se sap res del permafrost (sòl congelat), més enllà que es troba en les zones més altes de la serralada (>2.600 m). Menys se sap encara de la seva dinàmica recent i de com pot respondre a l'increment tèrmic projectat per al futur. L'estudi del permafrost generarà nous indicadors per al seguiment del canvi climàtic i servirà per a monitorar i prevenir riscos derivats de la seva degradació (ex. inestabilitat de vessants, despreniments de roques i col·lapses de morrenes), que en els últims anys han afectat rutes de muntanya molt concorregudes (Aneto, Vignemale, etc) i infraestructures.
 

Aspecte del permafrost a Yukon, Canadà (Font: Wayne Pollard). Normalment el permafrost no s’observa en superfície donat que es troba sota la capa activa (capa que es congela i descongela anualment).


PERMAPYRENEES reuneix experts de diferents regions del territori POCTEFA per a utilitzar tècniques noves de monitoratge “in-situ” i de satèl·lit, per a detectar el permafrost i inestabilitats associades a la seva presència. A més, es realitzaran una sèrie de perforacions en profunditat per a monitorar el permafrost en els massissos més elevats, sent aquesta una xarxa única a Pirineus, que s'integrarà en xarxes globals de seguiment del sòl congelat.

El projecte planteja una ambiciosa campanya de divulgació i conscienciació a la societat dels efectes del canvi climàtic a Pirineus, així com proporcionar informació precisa a gestors del territori per a actuar en zones d'alta freqüentació de persones i infraestructures exposades a riscos associats a la degradació del permafrost.
 

Moviment detectat pel satèl·lit Sentinel a Grau Roig en el marc del projecte Poctefa MOMPA. Possible moviment a la glacera rocallosa degut al permafrost.

 

 


Projectes

Notícies