Projectes

#EG2023

Des d’Andorra Recerca + Innovació hem mirat de contribuir a una millor comprensió i fins i tot a un millor funcionament de les eleccions generals del 2023. Ho hem fet de múltiples maneres.

En primer lloc, contribuint a millorar l’operació sempre delicada de transformar els vots obtinguts per les diferents candidatures en escons. La llei electoral d’Andorra compta amb certs problemes tècnics que s’han anat millorant amb les successives revisions del text (i fins i tot amb alguna sentència del Tribunal Superior que l’interpretava) però alguns dels quals encara persisteixen. L’aplicació informàtica que es feia servir actualment des del Govern no incorporava els canvis introduïts des del 2011 per la legislació i per la jurisprudència i tot i que en la major part de combinació de resultats possibles l’operació de transformació de vots en escons s’hauria pogut realitzar sense problemes, les característiques especials d’aquestes eleccions (nombre de candidatures, suport esperable de les candidatures, etc.) ens feia sospitar que alguns dels mecanismes secundaris prevists a la legislació electoral s’haurien d’activar en aquestes eleccions, fent fallar qualsevol aplicació informàtica que no els incorporés. Per confirmar aquestes sospites –ara ja transformades en hipòtesis— vam simular 60.000 combinacions diferents de resultats per a sis escenaris diferents i les conclusions van ser molt clares: les eines que es feien servir fins ara podien arribar a fallar, segons els escenaris, d’una de cada cent vegades (una xifra altíssima tractant-se d’una matèria tan delicada com el resultat d’unes eleccions) fins a seixanta-sis de cada cent vegades. Alguns fenòmens molt més improbables també passaven una de cada mil vegades i d’altres una de cada deu mil vegades. Amb tot, vam desenvolupar una nova aplicació de recompte, que ara sí funcionava en el 100% dels casos simulats, i se la vam facilitar a Govern. Us podeu descarregar les simulacions i la seva anàlisi aquí.

La segona contribució consisteix en fer disponible aquesta aplicació automatitzada de transformació de vots en escons (que també pot fer-se servir per simular resultats i per analitzar alguns paràmetres) a la població en general i, en particular, a d’altres investigadors i analistes, als partits polítics, a les diferents candidatures i als mitjans de comunicació. Les projeccions de vots en escons que es faran des d’Andorra Televisió durant la nit electoral, per exemple, es faran a partir del model facilitat per Andorra Televisió. L’eina de càlcul (en format excel, per facilitar que el màxim de públic la pugui fer servir) la teniu disponible aquí.

En tercer lloc, hem mirat de contribuir a una millor comprensió del sistema electoral andorrà i de les particularitats de les eleccions generals del 2023 mitjançant l’anàlisi i la divulgació. Així, hem concedit entrevistes i hem participat en espais d’anàlisi amb múltiples mitjans de comunicació del país (Diari d’Andorra, Cadena SER, RNA, ATV) i de fora del país (Agència EFE, Agence France Press, Catalunya Ràdio i Vilaweb), hem assessorat investigadors d’altres països que s’interessaven pel procés electoral andorrà, hem pronunciat una conferència sobre les eleccions andorranes per a tots els politòlegs de l’Associació Catalana de Ciència Política i hem participat amb un investigador fent l’anàlisi de les eleccions durant tot el programa especial de la nit electoral d’Andorra Televisió. A més, l’anàlisi aprofundida de les eleccions generals (i també de les comunals de desembre) es concretarà en un monogràfic de l’Anuari de política andorrana que Andorra Recerca + Innovació publicarà la primavera del 2024.

Per últim, aprofitant la transversalitat de perfils d’Andorra Recerca + Innovació, hem desenvolupat una pàgina web per poder seguir per primer cop a Andorra, en temps real i de manera molt visual, la nit electoral amb projeccions i anàlisi. Fins ara, l’única manera de seguir els resultats era a partir del lloc web eleccions.ad, que ofereix resultats cada dos minuts però que, en tractar-se d’un web oficial, es limita a oferir dades brutes de l’escrutini. A eg2023.ari.ad, en canvi, es faciliten en temps real respostes a sis preguntes clau de la nit electoral, preguntes relacionades amb l’escrutini i també amb l’anàlisi dels resultats. Més informació sobre aquesta aplicació, aquí.


Projectes

Notícies