AR+I fa públics els resultats del 1r Inventari Nacional Forestal d’Andorra

AR+I fa públics els resultats del 1r Inventari Nacional Forestal d’Andorra

Andorra Recerca + Innovació i el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya publiquen dos informes i una base de dades que aglutinen els resultats del 1r Inventari Nacional Forestal d’Andorra (INF1-AND)

 

(1) La base de dades publicada en obert (BD-INF1-AND) inclou les mesures realitzades a les 194 parcel·les distribuïdes per tota la superfície forestal d’Andorra. 

(2) L’anàlisi de la base de dades resultant de l’Inventari Nacional Forestal permet actualitzar l’estimació de la capacitat d’embornal del país. 

 

L’INF1-AND representa la presa de dades exhaustiva i estandarditzada de la totalitat dels boscos andorrans amb l'objectiu de monitoritzar l'estat del bosc a llarg termini. El primer dels informes publicats descriu el protocol d’inventari, presentant de forma exhaustiva la metodologia d’establiment i seguiment de la xarxa de parcel·les permanents. Aquest inclou l’accés a la base de dades (BD-INF1-AND) que aglutina la informació recopilada a les 194 parcel·les mesurades durant el treball de camp realitzat l’estiu del 2022.

En paral·lel a la base de dades, AR+I posa a disposició pública una visualització espacial (veure Figura 1) que permet consultar, de forma interactiva, part de les dades recopilades en les parcel·les i més de 9000 arbres mesurats.

El segon dels informes publicats quantifica el carboni emmagatzemat actualment als boscos d’Andorra i la seva capacitat d’embornal (taxa de fixació anual). La metodologia general es basa en l’ús de les dades de la BD-INF1-AND respecte a l’estrat arbori, l’estrat arbustiu i la fusta morta en peu i a terra, combinades amb al·lometries i models disponibles per a tipus de boscos semblants d’àmbits propers, bàsicament d’estudis fets per al Pirineu català.

Aquest estudi ha permès actualitzar l’estimació de la capacitat d’embornal del país, element clau en el compliment dels objectius climàtics d’Andorra. En aquest sentit, la realització del 1r Inventari Nacional Forestal d’Andorra ha rebut finançament per part de l’Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic d'Andorra en el marc de l’estudi d’impactes i vulnerabilitats del canvi climàtic i la capacitat d’embornal d’Andorra.


Accés a les publicacions |

1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d’Andorra. Metodologia d’establiment i seguiment de la xarxa de parcel·les permanents


1r Inventari Nacional Forestal (INF1) del Principat d??Andorra. Estimació de l’estoc i l’embornal de carboni total als boscos d’Andorra