Sorteny posa punt final a la temporada de neu més curta dels últims 15 anys

Sorteny posa punt final a la temporada de neu més curta dels últims 15 anys 

Aquest abril ha estat càlid a l’estació de Central amb una temperatura màxima mitjana de 17.5ºC i una temperatura mínima mitjana de 5.1ºC, segons dades recollides per Andorra Recerca Innovació. També ha estat sec on s’han acumulat un total de 36.1mm. Aquesta situació de temperatures altes i poques precipitacions ha provocat que comencem el maig sense presència de neu al sòl a l’estació de Sorteny.

La temperatura mitjana a l’estació de Central de FEDA ha estat 3.2ºC per sobre la mitjana climàtica per al període de referència 1981-2010 i es situa el segon més càlid des de 1950, el primer va ser al 2011 amb una anomalia de 3.9ºC i el tercer més càlid va ser el 2014 amb 2.6ºC per sobre la mitjana. El mes va començar amb temperatures normals per l’època de l’any, però els darrers dies les temperatures es van enfilar a partir del dia 25 arribant assolir temperatures màximes de 25ºC a l’estació de Central els dies 28 i 29.

Temperatura mitjana a l'abril des de 1950 fins al 2023 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Pel que fa a les precipitacions, s’han acumulat un total de 36.1mm la mitat del que hauria de ploure per un abril. Les precipitacions s’han acumulat en els darrers dies d’abril.  

Valors de precipitació diària durant l'abril a l’estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Pel que fa a l’evolució del gruix de neu a l’estació de Sorteny, aquesta temporada ha estat molt deficitària, és a dir, el mantell nival s’ha situat majoritàriament per sota del percentil 10, excepte en les nevades del 20 al 22 de gener. La manca de precipitació tant de març com abril junt amb les temperatures altes han provocat el final de temporada més avançat des de que es tenen dades a l’estació de Sorteny. Podeu consultar tots els gràfics al web oma.ad

Evolució del mantell de neu per la temporada 2022-2023 en blau i de les temporades anteriors (marró clar) a l'estació de Sorteny.
Taula: resum històric de l'últim dia de presència de neu al sòl mínim a l'estació de Sorteny
Temporada Presència de neu al sòl mínim
2009-2010 19-06-2010
2010-2011 15-05-2011
2011-2012 05-06-2012
2012-2013 Més tard 30-06-2013
2013-2014 21-06-2014
2014-2015 13-06-2015
2015-2016 09-06-2016
2016-2017 02-06-2017
2017-2018 23-06-2018
2018-2019 05-06-2019
2019-2020 22-05-2020
2020-2021 28-05-2021
2021-2022 29-05-2022

Ben aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d'Andorra.