PHÉNOCLIM estrena plataforma i presenta novetats

PHÉNOCLIM estrena plataforma i presenta novetats

El projecte Phénoclim és una iniciativa de ciència ciutadana que vol promoure la participació de les persones interessades en investigar com afecta el canvi climàtic en la fenologia de les espècies vegetals de muntanya. Què vol dir fenologia? La fenologia són els canvis estacionals que ocorren com:  la brotada, la foliació, la floració o el canvi de color de les fulles a la tardor. Com es pot participar? Escollint tres individus de les espècies vegetals del projecte i entrar les observacions durant la primavera i la tardor (PHÉNOCLIM).

Des dels Alps, el Centre de Recerca CREA MONT-BLANC (gestors del projecte) ha renovat la seva plataforma, amb una nova visualització i noves funcionalitats, així aconsegueix fusionar la web encabint diferents projectes de ciència ciutadana.

Com a coordinadors del projecte aquí al Principat, des d'Andorra Recerca Innovació es facilita el document que presenta les novetats en format guia. Els punts més destacables són:

  • Connexió: es rebrà un correu de CREA Mont-Blanc amb el nou usuari d’accés
  • Zones d’observació: s’ha suprimit la denominació de zona d’observació, es veurà un llistat amb totes les vostres espècies registrades. La plataforma destaca les espècies que cal observar amb més urgència, facilitant-ne el seguiment
  • Espècies: s'hi accedeix clicant en el mapa o a la llista. Es podrà descarregar una fitxa pdf amb tota la informació que s'ha recollit durant els anys d’observació
  • Accessibilitat mòbil o tauleta: es disposa d'una icona d’accés ràpid al mòbil o tauleta, per entrar les observacions. 

BREU GUIA : 

  1. Entrar a la web: https://spot.creamontblanc.org/  
  2. Projecte PHÉNOCLIM:

 

     3. Connectar amb l'espai personal o d’escola à CONNEXION (a dalt a la dreta).  

Per actualitzar les dades: 

  • Accedir a través de l’usuari enviat des de CREA MONT-BLANC, o bé,  
  • anar a través de: Mot de passe oublié? (introduir correu electrònic) 

 

    4. Un cop accedit al PERFIL personal: 

  • Es veurà el llistat d’espècies que s'observen
  • Clicar el mapa o la llista

En la llista d’espècies es veuran indicacions que correspondran al mapa en diferents icones i coloracions que us indiquen si les espècies que seguiu estan en el moment clau de fer entrada de dades:

 

     5. Introduir OBSERVACIONS

Un cop començat el període de seguiment UN COP PER SETMANA, es recomana que s'indiqui tant si s'observa algun procés, com si no!

     6. Aplicació al mòbil o tauleta: 

S'hi pot accedir des del mòbil o tauleta al compte de cadascú, amb els 3 punts de dalt de la dreta: Afegeix a pantalla d’inici. Així s'aconseguei accés directe a la web i es poden introduir les dades des dels punts d’observació

 

 


Vídeo divulgatiu de les novetats