Esdeveniment final del projecte Mompa

Esdeveniment final del projecte Mompa

El projecte Mompa monitoritza les deformacions del terreny a partir de la tècnica d’interferometria SAR (InSAR) amb l'objectiu de millorar la gestió del risc per moviments de vessant. 

El proper 13 de maig es presentaran els resultats finals del projecte i es farà el seu tancament. Andorra Recerca + Innovació presentarà els resultats de deformació i el protocol d'actuació obtinguts a partir de dades InSAR en dues àrees d'Andorra (el Forn i la Portalada), d'acord amb l'acció 3 i 5 del projecte.

Corner-reflector instal·lat en la zona d'estudi.

Podeu consultar el programa i fer les inscripcions al següent enllaç.