Projects

Pere Canturri Scolarship
@ Arxiu Nacional d'Andorra

The Pere Canturri Scholarship is dedicated to historical research, and is aimed at students who have just completed their undergraduate studies.

To date, the following works have been presented:

Núria Preixens (2017): Repertori cronològic dels càrrecs institucionals medievals d’Andorra (segles IX-XV) - (Chronological repertoire of medieval institutional positions in Andorra (9th-15th centuries)

Daniel Areny (2019): Història viva d’un país: l’esquí i els esports de neu al principat d’Andorra. (A country’s living history: skiing and snow sports in the Principality of Andorra).

The last work awarded with the scholarship has been that of Santiago Fonfría (2020): Andorrans a Barcelona i els fets de 1933. Un estudi cultural dels intel·lectuals emigrats (Andorrans in Barcelona and the events of 1933. A cultural study of emigrated intellectuals).


Projects

News