Inici de treball de camp del segon Observatori de 2022: enquesta a 700 residents

Inici de treball de camp del segon Observatori de 2022: enquesta a 700 residents

L’àrea de sociologia d’Andorra Recerca Innovació inicia aquest dimecres el treball de camp de l’Observatori del segon semestre del 2022. Es preveu que duri uns 10 dies. El treball de camp es farà mitjançant un qüestionari telefònic en el que s’enquestaran al voltant de 700 persones residents a Andorra i majors de 18 anys escollides de manera aleatòria.

Les temàtiques que s’hi tracten són, en primer lloc, els aspectes a millorar d’Andorra, seguit de preguntes sobre habitatge, la situació de la dependència i finalment l’increment del cost de la vida.

Recordem que l’Observatori és una enquesta periòdica que es va iniciar l'any 2002, i que es fa a tota la població més gran de divuit anys, amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat, analitzant l’evolució de les àrees temàtiques i comparant-les amb els països del nostre entorn. Normalment es fan dues onades de l'Observatori cada any, una a la primavera i una altra a la tardor. 

Des d’Andorra Recerca Innovació destaquem, com venim fent amb la coincidència de l’inici de cada treball de camp, la importància de l’Observatori per palpar quines són les principals preocupacions de la ciutadania i els aspectes a millorar com a país. També, com fem en cada ronda d’enquestes, insistim que els números de telèfon s’escullen de manera aleatòria -no hi intervenen algoritmes ni hi ha preferències per persones que han contestat qüestionaris anteriors- perquè ho fa una màquina de manera automàtica entre tot el ventall possible de números existents al país.