La bretxa salarial per gènere va ser de 549 euros mensuals durant el 2021

La bretxa salarial per gènere va ser de 549 euros mensuals durant el 2021

Aquesta desigualtat repercuteix negativament quan s’entra en la jubilació

Des d’Andorra Recerca + Innovació, dins del marc de l’Observatori Social de l’àrea de Sociologia, s'ha preparat l’informe en el qual es fa un recorregut per les principals dades que aproximen a entendre la bretxa salarial: des de les demogràfiques, per contextualitzar la composició de la població, al mercat laboral, on es desenvolupa la bretxa salarial i les variables que l’agreugen. Finalment, en aquest informe es tracta la qüestió de la bretxa en les pensions i com aquestes es veuen condicionades per l’activitat laboral precedent.

Les desigualtats de gènere són un fenomen social encara a dia d’avui molt present en les nostres societats i Andorra no n’és cap excepció. La bretxa salarial és la diferència de les mitjanes de salaris entre el conjunt d’homes i dones i és conseqüència d’una sèrie de desigualtats que es produeixen en el mercat laboral, però també en altres àmbits de les relacions entre homes i dones. Malauradament, també repercuteixen en el període del final de la trajectòria laboral, és a dir, quan s’entra en la jubilació.

Per entendre millor la situació, es desglossen al llarg de l’informe dades demogràfiques per tenir una visió global de la composició de la població, seguit de dades del mercat laboral on es desenvolupa la bretxa salarial i quines variables l’agreugen. Finalment, es tracta la qüestió de les pensions i com aquestes es veuen condicionades per l’activitat laboral precedent i la precarietat que afecta majoritàriament el col·lectiu de les dones.

Com a dada significativa, tenint en compte l’evolució de la mitjana salarial dels assalariats (es computen tot tipus de jornades i inclou els supòsits d’hores extres), s’observa com en els últims 10 anys la bretxa ha anat disminuint tot i l’augment puntual al 2020, possiblement degut a la crisi de la Covid19. No obstant, la diferència al 2021 és encara elevada: el salari mitjà de les dones és el 77,7% del salari dels homes, en xifres absolutes és una diferència de 549€.

 


CONSULTA AQUÍ L'INFORME ELABORAT PER AR+I SOBRE LA BRETXA DE GÈNERE A ANDORRA