Seminari comunitats més segures i sostenibles

Seminari comunitats més segures i sostenibles

Comunitats més segures i sostenibles. Experiències de projectes transfronterers als Pirineus

Presentació de les eines implementades en el marc dels quatre projectes transfronterers (Espanya, França, Andorra) POCRISC, PYRMOVE i MOMPA en els quals Andorra Recerca + Innovació és soci, per debatre diferents aspectes relacionats amb la integració dels resultats, tant des del punt de vista tècnic com de gestió, de difusió i coordinació amb els usuaris finals. 

Per a més informació i inscripcions consulteu el següent enllaç.