Projectes

Estudi sobre les “cuidadores” de les persones dependents

A partir d'una iniciativa de l'Associació de Dones d'Andorra es va analitzar la possibilitat de fer un estudi sobre els cuidadors (més ben dit, les cuidadores, ja que la gran majoria són dones) de les persones dependents al nostre país. En ser un col·lectiu molt poc visible, és molt interessant analitzar quins són els perfils d'aquestes dones, tant de les que es dediquen de manera remunerada a aquesta activitat com les que tenen cura de familiars. El treball que es va fer al 2020 s'interessava pel seu estil de vida, les seves necessitats, quines conseqüències tenia en el seu estat de salut, tant físic com mental, dins d'un entorn que valora poc aquest tipus de tasques tan importants per la nostra societat.
Per analitzar la situació d'aquestes persones es va fer una anàlisi també sobre quina era la situació de les persones dependents, tant les que constaven en els registres oficials (CONAVA, COVASS), com les que per algun motiu no hi eren.

En aquest estudi hi va col·laborar la investigadora de la Universitat de Lleida, la Dra. Paquita Sanvicens, que va participat en multitud de recerques de qualitat al país veí.
A més a més, el Departament de Benestar del Govern d'Andorra va posar totes les facilitats per dur a terme aquest projecte, que va tenir tant una part quantitativa com qualitativa.

Aquest treball es va finalitzar a finals de l'any 2020, i, actualment s'està duent a terme la segona fase del projecte. Aquesta segona fase vol tornar a estudiar i conèixer l'estil de vida de les cuidadores així com les seves necessitats, sobretot després de la pandèmia de la Covid-19. Com en la premera fase, en aquesta també es compta amb la col·laboració de la investigadora de la Universitat de Lleida, Dra. Paquita Sanvicens, i es preveu que es faci públic a principis de l'any 2024. 


Projectes

Notícies