Vostè podria fer front a una despesa imprevista de 1.050 euros?

Vostè podria fer front a una despesa imprevista de 1.050 euros?

AR+I inicia el treball de camp de l’Observatori i recupera preguntes sobre la situació econòmica personal i familiar


L’àrea de sociologia d’Andorra Recerca Innovació inicia aquest dimarts el treball de camp per al primer Observatori d'aquest 2024: l’enquesta periòdica que es fa a la ciutadania major d’edat que resideix al país per tal de mesurar l’evolució de diversos indicadors, sobretot, socials. Com ve sent habitual des del 2002, any que es va realitzar el primer baròmetre, les enquestes inclouen l’apartat sobre quins es consideren els problemes principals que té Andorra.

Seran gairebé un miler d’enquestats que respondran tant sobre la percepció que tenen de la situació econòmica del país com també de la seva situació personal, com per exemple si a la seva llar es poden permetre o no despeses determinades. El qüestionari d'AR+I incideix en les economies domèstiques amb preguntes sobre les dificultats per arribar a final de mes, si es poden permetre mantenir la casa a una temperatura adequada, anar de vacances almenys una setmana a l’any o menjar carn o peix amb regularitat. També es recuperen preguntes que s’havien fet en anteriors Observatoris, com la que demana si podrien afrontar una despesa imprevista de 1.050 euros.

Un altre apartat important de les enquestes elaborades per l'àrea de sociologia d'AR+I és la percepció que es té sobre la salut. Així, es recupera el test de Goldberg, que incideix la salut mental de la ciutadania a partir de preguntes com, si en els darrers 15 dies s'ha sentit molt excitat nerviós o en tensió, si ha estat preocupat per alguna cosa o s'ha sentit molt irritable, o amb poca energia.

Finalment, també destaca un apartat que refereix al medi ambient i si es considera que les institucions andorranes actuen amb diligència per a la conservació del medi i la mitigació, també des del punt de vista de l’acció personal, dels efectes del canvi climàtic.

Com cada vegada que iniciem els treballs de camp per a un Observatori recordem que a la web d’AR+I resolem, a l’apartat ‘preguntes freqüents’, tots aquells dubtes que poden sorgir entorn a la realització d’una enquesta: què en fem de les dades, a través de quin sistema es fan les trucades, si queda garantit l’anonimat de les persones enquestades o què significa l’error de mostra.