Un mes de juliol amb molta calor i poca aigua

Un mes de juliol amb molta calor i poca aigua

Aquest mes de juliol ha estat molt càlid i sec a l’estació de Central de FEDA.

Les temperatures d'aquest mes de juliol no han donat cap treva. La temperatura mitjana ha estat de 23.2ºC amb una anomalia de 4.1ºC respecte la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010. La temperatura màxima mitjana ha estat de 30.6ºC i la mínima de 15.7ºC. Aquest mes ha estat el més càlid de tota la sèrie des del 1950 (període amb les dades homogeneïtzades) seguit del 2015 que es va registrar una temperatura mitjana de 22.2ºC (3.12ºC per sobre la mitjana) i al 2019 amb 21.7ºC i 2.6ºC per sobre la mitjana climàtica.

Temperatura mitjana del juliol des del 1950 fins al 2022 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació

Seguint la tendència del mes de juny les temperatures màximes diàries de l’estació de Central de FEDA s’han situat per sobre la mitjana. En el que portem d’any s’han registrat fins a 26 dies amb temperatures iguals o superiors als 30ºC, quan la mitjana climàtica pel període de referència és de 10 dies a l’estació de Central. En destaquen també les temperatures mínimes força altes, tot i que encara no s’ha registrat cap nit tropical, és a dir, temperatura mínima superior a 20ºC en aquesta estació durant aquest any.

Temperatura màxima i mínima del mes de juliol, la mitjana màxima i mínima pel període de referència 1981-2010 a l’estació de Central de FEDA. Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

A l’estació de Sorteny a 2290m, a l'alta muntanya, també s’han registrat temperatures altes superant el percentil 98 durant 16 dies del mes i temperatures mínimes molt altes degut a situacions amb inversió tèrmica.

Temperatura màxima i mínima, la mitjana màxima i mínima pel període 2009-2019 i el percentil 98 de temperatures màximes a l’estació de Sorteny durant el mes de juliol. Gràfic: AR+I

Pel que fa a les precipitacions han estat minses i inferiors a la mitjana climàtica. L’estació de Central ha acumulat un total de 26.5mm, la major quantitat el dia 6 amb 14.5mm i el dia 29 amb 6.5mm.

Valors de precipitació diària durant el mes de juliol a l’estació de Central de FEDA. Font i gràfic: Andorra Recerca + Innovació

Continuem amb la tendència de temperatures altes amb anomalies positives mensuals durant aquest 2022, aquest darrer mes amb més de 4ºC per sobre la mitjana.

Anomalia de temperatura mensual durant aquest any 2022 a l'estació de Central de FEDA. 
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Des d'Andorra Recerca + Innovació, aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra.