Un mes d'agost passat per aigua

Un mes d'agost passat per aigua

Aquest mes d’agost ha estat càlid i plujós a l’estació de Central de FEDA

Les temperatures d'aquest mes d’agost han estat càlides. La temperatura mitjana ha estat de 20.6ºC (quan la mitjana és 18.6ºC) això representa una anomalia positiva de 2.04ºC respecte la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010. La temperatura màxima mitjana ha estat de 27.8ºC i la mínima de 13.4ºC. Aquest mes ha estat el 4rt més càlid de tota la sèrie des del 1950 (període amb les dades homogeneïtzades). El més càlid va ser al 1994 amb una temperatura mitjana de 21.2ºC, seguit del 2019, 2012 i 2003.

Temperatura mitjana d'agost des del 1950 fins al 2022 i la temperatura mitjana climàtica pel període 1981-2010 a l'estació de Central de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Les temperatures diàries s’han situat per sobre la mitjana excepte els dies del 16 al 20 amb una petita normalització de les temperatures i l’últim dia del mes amb la temperatura màxima de 21ºC, la més baixa des del 26 de maig.

Temperatura màxima i mínima del mes d'agost, la mitjana màxima i mínima pel període de referència 1981-2010 a l’estació de Central de FEDA. Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Les temperatures a l’estació d’alta muntanya de Sorteny a 2.290m han estat altes a principis de mes, arribant a una temperatura màxima de 22.2ºC superant el percentil 98 el dia 3 i el dia 13. A partir del dia 15 es van normalitzar les temperatures arribant a unes temperatures mínimes inferiors a 5ºC els dies 18 i 19. Els següents dies s’han mantingut unes temperatures pròximes a la mitjana pel període 2009-2019.

Temperatura màxima i mínima, la mitjana màxima i mínima pel període 2009-2019 i el percentil 98 de temperatures màximes a l’estació de Sorteny durant el mes d'agost. Gràfic: AR+I.

Pel que fa a les precipitacions ha estat un mes d’agost molt plujós a l’estació de Central, on s’han acumulat fins a 146mm de precipitació repartides durant tot el mes. Els episodis més destacats on s’ha acumulat la major part de la precipitació ha estat el dia 9 amb 22.6mm, els dies 24 fins al 27 amb casi 70mm acumulats en aquest dies.

Precipitació total del mes d'agost a l'estació de Cental de FEDA.
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

Aquest mes d’agost continuem acumulant anomalies positives mensuals amb 2.04ºC per sobre la mitjana climàtica pel període de referència 1981-2010.

Anomalia de temperatura mensual durant aquest any 2022 a l'estació de Central de FEDA. 
Gràfic: Andorra Recerca + Innovació.

En el següent enllaç podeu consultar quina posció ocupa aquest mes d'agost en el quadre de classificació dels mesos segons si han sigut més o menys càlids en funció de la temperatura mitjana des del 1950 fins a l'actualitat a l'estació de Central de FEDA.

Des d'Andorra Recerca + Innovació, aviat ampliarem la informació en el Butlletí Climàtic que elaborem conjuntament amb el Servei Meteorològic Nacional d’Andorra.