AR+I dona suport al projecte 'Janer neutre en carboni'

AR+I dona suport al projecte "Janer neutre en carboni"

En línia amb l'objectiu nacional per al 2050, els alumnes de primera ensenyança del Col·legi Mare Janer es van plantejar mesos enrere el repte d'aconseguir que la seva escola sigui neutra en carboni. La neutralitat carboni s'aconsegueix quan el balanç anual entre les emissions alliberades a l'atmosfera i les fixades (p. ex. pels boscos) és igual a zero.

Com a primera passa, els alumnes de 6è han calculat la petjada de carboni de l'escola tenint en compte el consum dels diferents combustibles, els residus generats i inclús l'ús de productes de neteja, folis o material escolar. En paral·lel han calculat la capacitat de fixació de carboni anual del seu jardí arbrat, entenent el resultat com l'embornal de carboni de l'escola.

Per avançar en aquest ambiciós projecte, l'escola ha disposat del suport d'investigadors d'Andorra Recerca + Innovació. Aquests van dur a terme dues xerrades i un taller pràctic centrats en conscienciar de la necessitat de reduir les emissions de carboni, presentar eines de suport al projecte com la calculadora de la petjada de carboni i explicar el paper dels boscos en el segrest de CO2 atmosfèric. 

Taller de càlcul de l'embornal del jardí arbrat del col·legi Janer

Finalment, el passat dijous 25 de maig es va fer la cloenda del projecte on els alumnes van presentar els resultats principals obtinguts. El tribunal, amb participació d'investigadors d'Andorra Recerca + Innovació, va felicitar l'alumnat per l'elevat detall en l'avaluació de les emissions de la seva escola, les propostes de reducció d'emissions plantejades així com pel càlcul de l'embornal realitzat.