Andorra Living Lab, el projecte impulsat des d’Andorra Recerca + Innovació, obté la certificació European Network of Living Labs - ENoLL

Andorra Living Lab, el projecte impulsat des d’Andorra Recerca + Innovació, obté la certificació European Network of Living Labs - ENoLL
L’Andorra Living Lab ha entrat a formar part, des d’aquest d’abril, de la comunitat European Network of Living Labs – EnoLL, entitat creada el 2006 amb seu a Brussel·les i que durant els últims anys ha desenvolupat nombroses accions per a l'impuls de fins a 480 living labs arreu del món. La certificació rebuda per l’AR+I és un pas endavant en la definició dels  serveis i oportunitats que poden trobar els investigadors, innovadors i emprenedors i que permetrà facilitar la connexió a nivell internacional amb la xarxa d’entitats que hi formen part en l’actualitat. És per aquest motiu que formar part d’EnoLL permetrà l’intercanvi de coneixements entre ecosistemes d’innovació i impulsar accions conjuntes que puguin tenir un impacte en el desenvolupament de noves solucions que es tradueixin en productes o serveis innovadors útils per als ciutadans.

Els Living Labs es defineixen com ecosistemes d'innovació oberta i col·laborativa centrats en els usuaris i basats en un enfoc sistemàtic de co-creació. Són processos d'investigació i innovació en comunitats reals promovent l’emprenedoria i el talent.

L'enfoc des d'Andorra Living Lab és catalitzar oportunitats a través d’un espai en el que es combinen diverses activitats de coordinació de proves pilot, investigació i disseny de prototips, testeig àgil i validació en entorns reals, involucrant diferents actors clau, com els emprenedors, estudiants, inversors, professionals de diferents sectors, etc. Que conformen l’ecosistema, permeten el desenvolupament de nous productes i serveis, així com l'adopció de noves tecnologies i la reflexió en profunditat sobre aquestes.

Andorra ofereix l'oportunitat de crear sinergies entre l'ecosistema emprenedor, promovent el talent i construint xarxes internacionals que fomenten l’intercanvi de coneixement i recursos creant oportunitats tant a nivell socials com econòmic. L’Andorra Living Lab es troba connectat amb diverses empreses i institucions, nacionals i internacionals, com són: Barcelona Supercomputing Center, ACTINN, Scale Lab, SAAS, Richi Entrepreneurs, GSIC, Israel Innovation Institute, Centre de Regulació Genòmica de Barcelona, Aimsun, IS Global, MIT Media Lab, LEITAT, Màlaga TechnoPark, EmTech, entre d’altres.

L’entrada a EnoLL permetrà acabar d’estructutrar la metodologia i el funcionament operatiu del projecte i aprofitar l’experiència d’altres Livinglabs ja existents.