Albert Villaró

Albert Villaró
Coordinador

Historiador i d'altres coses: músic de corda (pinçada, no fregada), forner, ortotipògraf, aplegalletres i mig pagès.