Informació organitzativa institucional

Organització, funcions i competències

Andorra Recerca i Innovació és una fundació privada del sector públic creada i regulada per la Llei 11/2021, del 13 de maig, de creació de la Fundació Privada del sector Públic Andorra Recerca i Innovació, inscrita al Registre de Fundacions del M.I. Govern amb el número 8/2021 -inscripció de data 19 d’octubre del 2021-, domiciliada a l’avinguda Rocafort, 21-23, edifici El Molí, 3a planta, de Sant Julià de Lòria (Principat d’Andorra), i amb número de registre tributari U-380100-T.

Òrgans de governança
Informació general sobre les retribucions
Convocatòries i processos selectius
  • Convocatòries i processos selectius
  • Gerència
    El gerent és nomenat per un mandat de cinc anys, previ concurs convocat a aquest efecte mitjançant edicte públic i és revocat, donat el cas, per acord del Patronat d’Andorra Recerca i d’Innovació. La revocació del gerent també ha de comptar amb l’acord dels comitès de direcció d’Andorra Recerca i Innovació, regulats en els articles 18 i 19 de la llei de fundació d’AR+I, del 13 de maig de 2021
  • Treballadors
Convenis i acords en matèria laboral i sindical
Relació d'alts càrrecs, càrrecs directius i de lliure designació

Vanesa Arroyo, gerenta d'Andorra Recerca i Innovació. És llicenciada en Biotecnologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, té un màster en gestió de la Biotecnologia per ALITER, un altre màster en gestió de l’Emprenedoria i la Innovació per la Universitat de Barcelona i un Programa de Desenvolupament Directiu per la IESE Business School.

Entitats dependents participades