Informació econòmica i patrimonial

Relació de béns immobles edificats i equipaments públics

No s’aplica ja que Andorra Recerca i Innovació no en té actualment.

Relació d'altres béns jurídics

Andorra Recerca i Innovació compta amb dos espais de treball en lloguer ubicats a: l'Av Rocafort, 21-23, Edifici Molí, 3r pis, AD600 Sant Julià de Lòria, i al carrer Prat de la Creu, 68-76, Ed. Administratiu Comú Andorra la Vella, 3r pis, D500 Andorra la Vella

Preus públics

No s'aplica.

Quadres d’inversió i amortització

Inversions i amortitzacions de totes les inversions i equipaments, així com qualsevol adquisició o alienació de béns mobles o immobles i les inversions en millora d’aquests sempre que el seu valor sigui igual o superior a 100.000 euros

Immobilitzat 2023