Un terratrèmol de magnitud 2.5 a l’Alt Urgell, prop d’Os de Civís, es percep a Andorra

Un terratrèmol de magnitud 2.5 a l’Alt Urgell es percep a Andorra

El passat 7 d’agost del 2022 a les 18:32h (temps universal), és a dir a les 20:32h (hora local), es va registrar un terratrèmol amb epicentre a l’Alt Urgell de magnitud 2.5 (ML*) i profunditat 2,3 km, que va ser percebut parcialment a Andorra. No s’han registrat danys personals ni materials. 

 

Sismograma de l’estació sísmica de la Rabassa del dia 07/08/2022, amb les hores indicades en temps universal (TU).
El sisme principal de les 18:32h (temps universal) no ha estat seguit de cap rèplica important. 


L’estimació de les intensitats percebudes a partir de modelització (informació no verificada per un especialista) indiquen que a Andorra el terratrèmol principal es podria haver notat amb una intensitat de III sobre una escala de XII, fet que confirmen les primeres enquestes rebudes per part de la població. 

Mapa d’intensitats estimades a la zona. Font: ICGC. 
III Percebut parcialment: La vibració és feble i la perceben a l'interior dels edificis només
algunes persones. Les persones en repòs perceben un balanceig o un tremolor lleugers. 


Demanem a la població que ompli l’enquesta sísmica per tal de calcular de manera més acurada la intensitat del terratrèmol a Andorra. A partir de les respostes de l’enquesta, la intensitat a Andorra podria variar.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

Podeu consultar també la pàgina web terratremols.ad on trobareu informació sobre el que és un terratrèmol, sobre les diferències entre magnitud i intensitat, sobre la sismicitat d’Andorra, etc.