Un 75% d’enquestats està a favor que Andorra esdevingui Reserva de la Biosfera

Un 75% d’enquestats està a favor que Andorra esdevingui Reserva de la Biosfera

La majoria (70%) pensa que l’impacte que tindrà serà positiu ja que enfortirà la protecció del patrimoni natural i cultural, segons un qüestionari obert durant el procés informatiu de la candidatura


La candidatura Andorra Reserva de la Biosfera ha mantingut obert, mentre han durat les sessions informatives que s’han fet durant aquests darrers mesos a totes les parròquies, un qüestionari on-line perquè la ciutadania opinés sobre aquest projecte de país. El treball de camp es va iniciar coincidint amb la primera reunió que va tenir lloc el passat 6 d’abril a Ordino, i es va donar per finalitzat el període de participació el 5 de juliol. Gairebé 650 persones han accedit a l’enquesta, de les quals 149 han contestat el qüestionari sencer, de manera que només aquests darrers són els casos que formen part de l’anàlisi.

Si bé les persones participants en aquesta enquesta tenen un perfil sociodemogràfic molt similar –d’entre 30 i 64 anys i amb formació universitària- es pot deduir que un factor comú a totes elles és la preocupació pel medi ambient. Es percep una preocupació respecte el canvi climàtic, considerant-lo -per gairebé tots els enquestats- com un problema extremadament greu, i conseqüentment són evidents els efectes d’aquest (un 81% declaren haver-lo notat). Uns efectes que es tradueixen, segons els enquestats, en una alteració de les temperatures, menys precipitació en forma de neu, i altres alteracions de la climatologia. D’entre les mesures proposades destaca educar la ciutadania i conscienciar els sectors econòmics per reduir la petjada de carboni.

Les prioritats en la gestió del territori al Principat és un dels eixos importants en matèria de sostenibilitat, i els participants apunten que la garantia de la qualitat dels recursos naturals i la preservació del territori per a les properes generacions hauria de ser una de les prioritats, seguida de trobar un equilibri entre la conservació del recursos naturals i el creixement econòmic (71%). No obstant això, dos terços dels enquestats declaren que no els sembla que a Andorra es prenguin actualment les mesures necessàries per conciliar la conservació, i ho atribueixen sobretot a un creixement urbanístic desmesurat (45%).

Un 75% de les persones enquestades està a favor que Andorra esdevingui Reserva de la Biosfera, i la majoria (70%) pensa que l’impacte que tindrà serà positiu ja que enfortirà la protecció del patrimoni natural i cultural, i posicionarà el país en l’àmbit internacional en matèria de sostenibilitat ambiental i social. Al contrari, les persones que no estan a favor de la reserva (15%) al·leguen sobretot que es tracta d’una estratègia política i que la reserva no compleix amb les funcions de protecció i conservació.

Respecte a la Reserva de la Biosfera a la parròquia d’Ordino, un 84% dels enquestats sabien que Ordino estava reconeguda, i el 56% d’aquests considera que la imatge de la parròquia ha sortit reforçada. A més, un 52% creu que millorarà la qualitat de vida de la ciutadania.

Finalment, quant a la participació de la ciutadania en matèria de medi ambient, es destaca que un 30% de les persones enquestades se senten molt o bastant interpel·lades en assumptes de gestió del territori a Andorra. Un 83% dels enquestats considera que s’ha fet partícip a la ciutadania en el procés de la posada en marxa de la Reserva de la Biosfera. En canvi, només un 27,5% dels participants estaria interessat/da en formar part de les taules de debat.

Consulta aquí l'informe de l’enquesta de participació de la candidatura d’Andorra Reserva de la Biosfera.