Temporada de bolets: menys producció i menys diversitat

Temporada de bolets: menys producció i menys diversitat

Pels efectes de la sequera acumulada i les temperatures elevades

Aquest any, la sequera acumulada i les elevades temperatures han produït una davallada tant pel que fa a la diversitat com a la producció de bolets. Malgrat tot, la temporada no està acabada del tot i en inici de novembre assistim a un període de pluges. Però la pràcticament manca de precipitacions durant tot l’estiu i part de la tardor, així com d’unes elevades temperatures que s’han allargat fins ben entrat l’octubre, i que provoquen un augment de l’evotranspiració de la humitat, han ocasionat un dèficit hídric en el sòl.

Aquesta situació no ha afectat només a la diversitat i producció de bolets, ja que també es pot observar com molts dels pins negres i dels pins rojos, aquests darrers sobretot en solanes, estan patint diverses malalties, mostrant marciment de les fulles.

En comparació, es pot dir que la sequera ha provocat una davallada en el nombre d’espècies que poden ser observades, així com de la producció de bolets comestibles no vista en els darrers anys. El nombre d’espècies collides i identificades ha estat molt reduït i només algunes de les més resistents han pogut fructificar i, aquestes fructificacions han tingut lloc en les obagues més humides. En general, en els indrets més exposats o de clima més mediterrani, no ha estat possible trobar cap bolet.

Per altra banda, és a destacar que no tots els bolets segueixen la mateixa dinàmica, depenent del seu modus de vida. Els bolets sapròtrofs, que s’alimenten de matèria orgànica morta (per exemple els xampinyons), la seva fructificació ha estat molt limitada, sent potser del grup d’espècies que menys ha sortit.

Els fongs mutualistes que mantenen una relació simbiòtica amb els arbres i que solen sortir acompanyats de la mateixa o mateixes espècies d’arbres (per exemple el cas del rovelló i el pi), han fet algunes aparicions, de manera que ha estat possible (en els punts més obacs i humits) que hagin pogut ser recollides algunes espècies de rovellons (Lactarius spp.), algun cep (Boletus spp.), rossinyol (Cantharellus cibarius), pota de rata (Chroogomphus spp.), fredolic (Tricholoma terreum),... Però en quantitats que no tenen res a veure amb les d’altres anys (per exemple el 2018, el darrer any en el que es va experimentar una gran producció de bolets).

Per contra, fongs paràsits dels arbres, sí que han estat més comuns d’observar, fins hi tot, es pot arribar a dir que no ha estat un mal any per a les greixes (Sparassis crispa). El fet de ser paràsit condiciona el seu medi de vida i és molt probable que els faci més independents de les condicions ambientals i, en certes ocasions, fins hi tot pot veure afavorida la seva fructificació i/o dispersió quan l’arbre hoste es veu debilitat. De tota manera, aquesta és una possible explicació que caldria corroborar.


La tardor continua 

No s’ha acabat la tardor. En termes generals, la producció de bolets s’inicia entre 10-15 dies després de les primeres pluges, antigament aquestes tenien lloc entre agost i setembre, però aquest anys han arribat a finals d’octubre. En general, després de les primeres pluges, si el temps no es torna més sec i no venen ventades que assequin el terreny, la producció és continua aproximadament cada setmana (però depenent de l’espècie, no es comporten igual els rossinyols que els rovellons). Encara hi ha possibilitats que surtin més bolets, però tot depèn de les condicions futures.

La plena tardor acaba d’arribar, les temperatures han davallat de manera considerable. És molt probable, si es mantenen aquestes temperatures, que a alta muntanya la temporada s’acabi aviat amb l’arribada de les gelades i que no hi hagi temps a que les diferents espècies puguin fructificar. Si no gela també a les zones baixes, encara podria iniciar-se una florida gràcies al cicle de pluja de finals d’octubre. I potser, si les pluges continuen com fins ara, no pluges torrencials, sinó esparses i que vagin xopant el terreny, les temperatures no decauen massa, hi ha alguns dies de sol i no es produeixin ventades fortes, és possible encara que puguin sortir diverses florides.