Quin és l’estat de salut del català a Andorra?

Quin és l’estat de salut del català a Andorra?

Iniciem les enquestes per conèixer el mapa sociolingüístic del país 

 

L’Eix Societat d’Andorra Recerca + Innovació, en col·laboració amb el Departament de Política Lingüística del Ministeri de Cultura i Esports , reprèn l’estudi sobre els coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra. Es tracta d’una continuació dels estudis que es venen realitzant des del 1995 cada quatre anys. Així doncs l’objectiu principal de l’enquesta és  elaborar un mapa sociolingüístic d’Andorra per tal d’adequar a la realitat la planificació i la política lingüística i, alhora, de valorar la seva incidència en el progressiu coneixement, ús i correcció de la llengua oficial. També es realitzarà una comparativa d’alguns indicadors per conèixer l’evolució dels coneixements i usos lingüístics al llarg dels anys. 
 
La darrera enquesta, realitzada el 2018, va determinar que el 46% de les persones que van respondre el qüestionari consideraven el català com a llengua pròpia, és a dir, com la seva llengua i amb la qual s’identifiquen. El 43% consideraven que és el castellà, el 14% el portuguès, el 7% el francès, el 4% altres llengües i el 2% l’anglès. Fa quatre anys, el català va perdre 4 punts en relació al 2014. Caldrà veure si enguany ha continuat aquesta tendència a la baixa.
 
Fa quatre anys, el coneixement del castellà en tots el àmbits era el que rebia millor nota per part de la població d’Andorra, és a dir, que la llengua que millor entenen, llegeixen, parlen i escriuen és el castellà. En segon lloc apareixia el català també en tots el àmbits.

Recordem que també s’enquesta sobre altres llengües, com el francès, l’anglès i el portuguès, i sobre l’ús i comprensió de l’idioma amb els familiars, amb els amics, amb els companys d’estudis, en les relacions laborals, amb l’Administració pública i en el món socioeconòmic.

Les enquestes es fan de manera aleatòria, entre tot el ventall de números de telèfon, tant fixes com mòbils, que hi ha al Principat d’Andorra, independentment de si estan publicats per Andorra Telecom, o no.