AR+I impulsa una prova pilot per trobar l’ajust òptim de climatització a l’Escola Andorrana d’Ordino

Prova pilot per trobar l’ajust òptim de climatització a l’Escola Andorrana d’Ordino

Es monitoritzarà la temperatura, la humitat relativa i el CO2 durant tot el curs a 10 aules del centre educatiu

 

L'ajust òptim de la temperatura de climatització dels edificis és, generalment, la mesura de baix cost amb major potencial d'estalvi energètic. Motiu pel qual cal evitar el consum innecessari que es dona quan s’obren les finestres de l’aula per evitar passar calor. Aquest és l'objectiu principal que persegueix el projecte impulsat per l’Eix Sostenibilitat d’Andorra Recerca + Innovació iniciat a l'Escola Andorrana de 2ª Ensenyança d'Ordino i que s'estendrà durant tot el curs acadèmic.

La instal·lació de sensors aquest octubre a deu aules de l'escola ordinenca permetrà fer el seguiment continu de la temperatura, la humitat relativa i el CO2, dades que ajudaran a conèixer el confort tèrmic i higiènic (qualitat de l'aire interior) de les classes. En el transcurs del projecte s'espera que la monitorització permeti identificar l'ajust òptim de la temperatura per les diferents aules de l'edifici tenint en compte característiques com l'orientació, l'ocupació o les activitats que s'hi desenvolupen. L'anàlisi conjunta de les tres variables citades és clau per poder optimitzar l'ús de la climatització i ajustar, si escau, els protocols de ventilació amb l'objectiu de minimitzar les pèrdues calorífiques i alhora mantenir uns nivells saludables de qualitat de l'aire.

Aquest projecte, està en línia amb el decret 365/2022, de mesures d’estalvi energètic de l’Administració general, el qual estableix que la temperatura de la climatització en edificis públics no pot ser superior als 20º C durant els mesos d'hivern. En aquest sentit, el projecte quantificarà l'impacte d'aquesta mesura i estudiarà si, en alguns casos concrets, fins i tot és possible anar més enllà i regular la temperatura per sota de l'establerta pel decret, mantenint sempre el confort tèrmic i higiènic a les aules.