L’Observatori assenyala l’habitatge (63,5) com el problema principal dels andorrans

L’Observatori assenyala l’habitatge (63,5) com el problema principal dels andorrans

AR+I presenta 750 enquestes amb preguntes sobre la percepció dels problemes del país,  l’habitatge, les negociacions amb la UE, la participació ciutadana i els bolets

 

L’àrea de Sociologia d’Andorra Recerca i Innovació, de boca del seu coordinador, Joan Micó, ha presentat aquest dijous els resultats de l’Observatori del segon semestre del 2023, l’instrument que mesura les percepcions de la ciutadania i l’evolució de les tendències que s’han anat configurant amb els anys. S’inclouen cinc blocs temàtics: problemes principals que té el país a l’actualitat, habitatge, acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea, participació ciutadana i bolets. El treball de camp s’ha desenvolupat mitjançant una enquesta telefònica i s’ha dut a terme entre el 6 i el 21 de novembre de 2023. L’univers d’aquest estudi és tota la població d’Andorra, major de 18 anys i que tingui telèfon. La mostra ha estat de 750 persones escollides aleatòriament, amb un marge d’error del +/- 3,6%, amb una confiança del 95,5%.

El problema principal del país esmentat entre els enquestats per Andorra Recerca i Innovació és el preu de l’habitatge (63,5%), vuit punts més que a l’enquesta del primer semestre de l’any passat (55,4%), seguit dels salaris (un 4%, igual que l’anterior Observatori) i el trànsit (també un 4%, un punt menys que l’anterior). Si s’agrupen les respostes sobre els aspectes que els enquestats entenen que cal millorar al país, el 80% assenyala l’elevat preu i la manca d’oferta d’habitatge (67% el semestre passat), un 22% diuen que els salaris són molt baixos (18% a l’anterior), un 17% consideren que el cost de la vida és molt car (14%, l’anterior) i prop d’un 14% esmenten el trànsit, les cues i els problemes de mobilitat a la xarxa viària (17%, l’anterior).

Així, el problema de l’habitatge repunta com la principal preocupació de la ciutadania, que ha anat augmentat contínuament els darrers anys, seguit del nivell baix dels salaris i de l’elevat cost de la vida. El 2005, un 60% dels enquestats consideraven que calia reduir el preu de l’habitatge. El mínim històric es va donar al primer semestre del 2016, quan el percentatge va ser del 3%. De l’Observatori actual, en aquest àmbit també destaca que un 40% dels enquestats per AR+I diu que allò que més els afecta personalment és el preu de l’habitatge.

L’Observatori d’AR+I fa referència, entre d’altres, a la naturalesa de les relacions que s’haurien de configurar entre el Principat i la Unió Europea. Un 11% de les persones enquestades pensa que Andorra hauria d’esdevenir membre de ple dret de la UE, prop d’un 30% s’alinea amb el procés associatiu actual, un altre 30% considera que s’hauria de mantenir l’estatus que regeix a dia d’avui i s’ha registrat un 8% de ciutadans que desitgen una reducció de les relacions amb la UE. També destaca que un 22% de respostes no té cap posicionament en aquesta qüestió.

Els enquestadors d’Andorra Recerca i Innovació, a l’apartat sobre participació ciutadana, han preguntat la ciutadania si està d’acord o en desacord amb l’expressió: “un procés participatiu pot ajudar en el procés de presa de decisions públiques”. El 82% d’enquestats està molt o bastant d’acord amb aquesta frase. Per contra, un 6% diu estar molt o bastant en desacord amb l’expressió proposada.

Una de les novetats d’aquest segon Observatori de 2023 elaborat per AR+I és l’apartat dedicat a la micologia. Un 27,5% dels enquestats va a collir bolets al bosc, amb clara majoria dels de nacionalitat andorrana (34%) pels que tenen altres nacionalitats, que en un 85% diuen no dur a terme aquesta pràctica. Dels que van a buscar bolets, la gran majoria ho fa de manera habitual: entre 1 i 5 vegades l’any (68%), entre 6 i 10 vegades (17,5%) i un 13% hi va més de 10 vegades l’any. Finalment, la majoria d’enquestats (57%) assegura que no es mouen del país per anar a buscar bolets, un 33% ho fa tant a Andorra com a fora del Principat i un 9% explica que només recullen bolets fora de les fronteres andorranes.
 


Informe: Observatori del segon semestre de 2023


Presentació de l'Observatori del 2n semestre de 2023