Conclou a Andorra la primera formació en 'Diagnòstic d’edificis en situació d’emergència post-sísmica'

Inspectors d’edificis en cas d’emergència post-sísmica

Fins a 44 inspectors estan avui degudament formats i acreditats per intervenir en situacions d’emergència nacional

Recentment ha tingut lloc a Andorra la primera formació en 'Diagnòstic d’edificis en situació d’emergència post-sísmica' organitzada pel Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències del Govern d’Andorra i per Andorra Recerca + Innovació. Es tracta d’una acció formativa que s’emmarca dins dels convenis de col·laboració signats entre Protecció Civil i els tres Col·legis Oficials d’Enginyers, Arquitectes i Arquitectes Tècnics, en el marc del Pla d’Actuació en Emergència Sísmica d’Andorra.

  


Fins a 44 inspectors, provinents d’aquests tres Col·legis, però també membres del Cos de Bombers d’Andorra, i tècnics d’Urbanisme del Departament d’Ordenament Territorial del Govern d’Andorra i de diversos Comuns, estan avui en dia degudament formats i acreditats per intervenir en situacions d’emergència nacional que requereixin una avaluació d’estructures després de moviments sísmics importants o altres fenòmens meteorològics extrems amb afectacions importants als edificis.

Aquesta primera edició ha comptat amb reconeguts formadors de l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya (ACE) i de l’Association Française du Génie Parasismique (AFPS)


La formació, que comptava amb 20 hores lectives a més a més dels exàmens finals per validar els coneixements adquirits pels participants, es va estructurar segons els mòduls principals següents: dispositiu d’emergència sísmica d’Andorra, comportament sísmic de les estructures dels edificis, elements no estructurals, estructures de murs de fàbrica, estructures metàl·liques, estructures de fusta, estructures de formigó armat i efectes de sòls.


Una part pràctica important de la formació van ser els exercicis virtuals en edificis realment afectats per terratrèmols, en els quals els participants havien de definir si l’edifici danyat era habitable, si era perillós i només s’autoritzava l’entrada puntual per recuperar afers personals (amb l’acompanyament de personal autoritzat), o si l’edifici presentava risc de col·lapse i per tant l’entrada quedava completament prohibida.


Aquesta important formació està emmarcada dins la línia de treball d’Andorra Recerca + Innovació que dona continuació a la participació al projecte POCTEFA POCRISC que tenia com a principal objectiu fomentar una cultura comuna del risc sísmic als Pirineus: ari.ad/projectes/pocrisc.