Els no andorrans són els que més desafecció política pateixen però els que millor valoren els polítics

Els no andorrans són els que més desafecció política pateixen però els que millor valoren els polítics

Andorra Recerca + Innovació difon una anàlisi més aprofundida de l’enquesta d’opinió política, que inclou la relació amb les variables sociodemogràfiques


Després de presentar, el 24 de maig passat, els resultats descriptius de l’enquesta d’opinió política pertanyent a la primavera d’aquest 2022, Andorra Recerca + Innovació difon aquest divendres una anàlisi més aprofundida del mateix estudi, que inclou la relació amb les variables sociodemogràfiques -gènere, edat o nacionalitat entre d’altres- de totes les preguntes. Per exemple, trobem que en fixar-se en l’escala ideològica, tant entre els andorrans com els no andorrans es destaca que hi ha més joves que es consideren d’esquerra, i com més augmenta l’edat més ho fa la proporció dels que s’ubiquen al centre dreta de l’escala ideològica.
 
Respecte al funcionament de la democràcia s’observa una relació proporcional a l’edat, és a dir, a mesura que aquesta augmenta també ho fa el percentatge dels que manifesten que estan molt o bastant satisfets amb el funcionament de la democràcia.

Dos exemples més: l’interès per la política varia en funció de si la persona enquestada és andorrana, o no. De tal manera que un 54,5% de les persones andorranes tenen molt o bastant interès per la política davant d’un 32% dels no andorrans. Finalment, en allò referit a la valoració dels polítics, també hi ha diferències en funció de si tenen dret a vot. Els andorrans en general atorguen valoracions inferiors als líders polítics que els no andorrans.

Consulta aquí els resultats de l'anàlisi de l'equesta d'opinió política amb la relació de les variables sociodemogràfiques

 

La foto que il·lustra aquest article, d'AR+I, correspon al dia de la presentació de l'enquesta als mitjans de comunicació, el passat 24 de maig