Disminueix del 80% al 70% el percentatge d’andorrans que veuen l’accés a l’habitatge com a principal preocupació

Disminueix un 10% (del 80 al 70) el percentatge d’andorrans que veuen l’accés a l’habitatge com a principal preocupació

Segons l’Observatori d’AR+I corresponent al primer semestre de 2024

 

El cap d’àrea de sociologia de l’Eix Societat d’Andorra Recerca i Innovació, Joan Micó, ha presentat aquest dijous els resultats de l’Observatori corresponent al primer semestre d’aquest 2024. L’Observatori és un sondeig d’opinió que es fa a partir d’enquestes periòdiques amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat. En aquest primer semestre s’ha demanat pels problemes principals d’Andorra i del món a l’actualitat, la situació econòmica, la salut mental, el medi ambient i el canvi climàtic. L’Observatori s’ha fet a partir de les respostes de 737 persones més grans de 18 anys residents a Andorra, entre el 15 de febrer i el 5 de març. El nivell de confiança és del 95,5% i el marge d’error, del +-3,67%.

L’aspecte a millorar d’Andorra més esmentat pels enquestats per AR+I ha estat, en primer lloc, el preu de l’habitatge (55%), vuit punts menys que l’enquesta del semestre passat (63,5%), seguit del trànsit (un 6%, per un 4% el semestre anterior), el transport públic i les infraestructures i equipaments (al voltant d’un 4,5% en els dos casos, per un 3% el darrer Observatori). Les polítiques socials, prestacions i pensions (un 3%, per un 2% en l’anterior enquesta) i els salaris (un 2,6%, per un 4% l’anterior Observatori) completen el llistat de respostes a la pregunta ‘aspectes que caldria millorar d’Andorra a l’actualitat’.

Agrupant els diferents aspectes que els enquestats consideren que cal millorar al país, el 70% diuen que és l’elevat preu i la manca d’oferta d’habitatge (80%, el semestre passat); un 16%, els salaris baixos (22%, a l’enquesta anterior) i un 15%, el trànsit, les cues i problemes de mobilitat a la xarxa viària (14%, el semestre anterior). “Tot i que segueix sent molt alt, en aquest Observatori ha disminuït el percentatge d’enquestats preocupats per l’accés a l’habitatge i considerem que una de les causes d’aquesta disminució pot ser perquè l’anterior Observatori va coincidir amb l’època que hi havia bastanta mobilització ciutadana que protestava per les dificultats per trobar pis, i suposem que això va afectar en els resultats”, ha valorat el coordinador de sociologia d’AR+I, Joan Micó, qui també ha destacat el retorcés d’un 5% (del 39% l’any passat al 34% d’enguany) el percentatge de persones que perceben l’accés a l’habitatge com el problema que més els afecta personalment.


El percentatge d’enquestats que consideren que cal millorar els salaris va arribar al 24% el 2019, si bé en els següents Observatoris, amb la pandèmia de la Covid-19 pel mig, ha disminuït fins a situar-se en el 16%. A l’apartat referit al cost de la vida, després dels pics del 33% al 2005 i del 29% al 2009, el percentatge va caure fins al 4% de mitjana aproximada durant la dècada passada, amb una tendència a l’alça des del 2021 i fins al 13% actual.L’apartat de l’Observatori d’Andorra Recerca Innovació que correspon a la percepció de problemes fora del Principat té un indicador destacat que refereix a les guerres i les seves conseqüències (35%), seguit de problemes relacionats amb el medi ambient, el canvi climàtic, la manca d’aigua... (23%). A més distància percentual, els enquestats han respost la pobresa i la fam (7%), la situació econòmica i la inflació (6,3%), la crisi i la manca de valors (5,8%), la inseguretat i la delinqüència (5,4%) i la sanitat i la immigració (1%).Les enquestes de l’Observatori d’AR+I també han incorporat qüestions sobre salut mental. Els homes responen, en major proporció que les dones, que el seu estat de salut és bo o molt bo (80% i 69%, respectivament). En augmentar l’edat dels enquestats disminueix el percentatge de respostes que diuen que el seu estat de salut és bo o molt bo. Per contra, en augmentar el nivell d’estudis creix la proporció d’enquestats que valoren més positivament la seva salut.Andorra Recerca Innovació inclou en els seus qüestionaris, des del 2021, preguntes referides al test de Goldberg, per detectar possibles casos d’ansietat i depressió. Prop d’un 55% dels enquestats diuen que en els darrers 15 dies han estats preocupats de manera continuada per alguna cosa. Un 38% respon haver-se sentit molt excitat, nerviós o en tensió; i un 35%, ha tingut dificultat per relaxar-se. “En els darrers quatre anys observem una lleugera tendència a l’alça de casos possibles, que no provats, d’ansietat i depressió. És un indicador que hauríem d’analitzar amb més detall, però sí que veiem clarament uns perfils més relacionats casos probables de patir aquestes patologies i que tenen a veure amb una situació econòmica més delicada”, ha conclòs Micó.

 


Observatori 1r semestre 2024


Presentació Observatori 1r semestre 2024