Des d’Andorra Recerca + Innovació es tutoritzen treballs de final de Màster i de Grau.

Des d’Andorra Recerca + Innovació es tutoritzen treballs de final de Màster i de Grau.

Aquest any hem continuat fent de tutors en treballs d’alumnes que finalitzen el màster o la carrera en ciències. És el cas de l’Àlex Quintana Clarà, que ha acabat el Grau en Geografia, Anàlisis Territorial i Sostenibilitat (URV). El seu TFG s’ha titulat “Projeccions de canvi climàtic a Andorra: anàlisi i càlcul d'indicadors en el marc de l’estratègia nacional d'adaptació al canvi climàtic”, on s’han tret els principals indicadors i les tendències de temperatura i precipitació per al nostre territori.

Una altra estudiant que finalitza el màster en Recursos Minerals i Riscos Geològics. Especialitat: Riscos Geològics (UB-UAB) ha estat la Jana Martín Castells. El seu TFM s’ha titulat “Estudi neotectònic de l’àrea font dels sismes d’Os de Civís”, Per tal d’indentificar la font sísmica dels terratrèmols d’Os de Civís s’ha realitzat una relocalització dels sismes i una cartografia neotectònica de la zona.

Sortida de camp de la Jana a la zona d'estudi.

Finalment, la Noelia Marco Correas ha presentat el seu TFM “Identificación y análisis de zonas activas en Andorra mediante InSAR (Servicio EGMS)” en el Màster de Recursos Minerals i Riscos Geològics. Especialitat: Riscos Geològics (UB-UAB). A través de dades InSAR del servei europeu European Ground Motion Service s’han identificat i analitzat zones actives atribuïbles a moviments de vessant.

Una de les zones actives de moviment de vessants.

Moltes felicitats a tots pels vostres treballs!