El cost mensual mitjà per criar un fill és de 747 euros

El cost mensual mitjà per criar un fill és de 747 euros

AR+I i Andtropia, amb la col·laboració d’Unicef, han elaborat un estudi sobre el cost de la criança a Andorra

L’estudi sobre el cost de la criança a Andorra, que ha elaborat l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca + Innovació conjuntament amb Andtropia i en col·laboració amb Unicef, sorgeix amb l’objectiu de calcular i valorar el cost que suposa criar un fill des del seu naixement fins que arriba a la seva majoria d’edat. Amb aquesta voluntat s’han tingut en compte les despeses de diferents àmbits, entre ells, l’alimentació, la sanitat, l’oci, etc.

Aquest estudi, pot ajudar a entendre, entre altres coses, les raons per les quals Andorra actualment té un índex de natalitat baix i si el cost econòmic de criar un fill té la suficient rellevància per entendre i donar explicació a aquest fenomen. A més a més, aquest treball ha permès establir tota una sèrie de recomanacions amb la intenció de poder revertir la situació de baixa natalitat en la qual es troba actualment el país. La metodologia emprada per a la realització d’aquest estudi ha estat 'El Cost de la Criança en 2022', publicat el juny de 2022 per Save The Children Espanya, tot i que s’ha adaptat a la realitat d’Andorra i a les seves especificitats.

Entre alguns dels resultats de l’estudi es pot dir que el cost mensual mitjà per a la criança d’un fill és de 747€. Dins d’aquesta despesa global, els àmbits que més despesa suposen al llarg de tota la criança d’un fill són: l’alimentació (157€ de mitjana mensual), la conciliació (145€) i l’habitatge (140€). Per franges d’edat, la dels 13 als 17 anys és la més cara amb una mitjana de 804€, seguida de la franja dels 0 als 3 anys amb una mitjana de 774€.

 


Consulta aquí l’informe ‘el cost de la criança a Andorra’